Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jau steidzas septembris, pa vējam zeltu sviežot …

Septembris Priežmalas pamatskolas dzīvē „iesviedis” vairākus zeltainus mirkļus. 2019./2020. mācību gada sākums skolā iesākās ar svinīgu un ģimeniski siltu pasākumu.


Skolas pagalmā skolēnu vecāki, vecvecāki un ciemiņi ar aplausiem sagaidīja 24 pirmsskolas bērnus, 42 pamatskolas skolēnus, 16 skolotājus un 7 tehniskos darbiniekus. Lielā skolas saime sirsnīgi savā pulkā uzņēma jaunos skolēnus – Annu, Janu, Sintiju, Milanu, Arni, Karīnu, Konstantīnu, Kristīni, Arinu, Karinu, Diānu un Romualdu. Īpaša uzmanība tika veltīta astoņiem 9. klases skolēniem, kuriem Zinību dienas zvans ieskandināja spraiga un atbildīga  mācību cēliena sākumu.

Priežmalas pamatskolas pašpārvalde pavasarī piedalījās jauniešu iniciatīvu projektu konkursā un guva Aglonas novada domes atbalstu. Projekta realizēšanai tika saņemts finansējums 300 eiro apmērā. Tika realizēts projekts „Ar spēlēm uz zināšanām”, kurā tika izveidota relaksējoši – izglītojošā klase skolēniem, kurā ar dažādu spēļu, aktivitāšu palīdzību bērniem ir iespēja attīstīt izziņas, uzmanības, patstāvīga darba iemaņas un konstruktīvi pavadīt brīvo laiku. 5. septembrī tika saņemtas spēļu istabas mēbeles, attīstošas spēles un konstruktori.
Jau otro gadu skola saņem nodibinājuma „Zinātnes un inovāciju parks” darba grupas veidotās skolēnu dienasgrāmatas, kas šoreiz tapušas sadarbībā ar SIA „Satiksme Z”, viesu namu „Mežinieku mājas”, IK „Aglonas Ceļmalas”, SIA „Alin Tito SIA”, SIA „Omniva”, Arctic Paper.  Paldies atbalstītājiem!
Priežmalas pamatskolas skolēni jaunajā mācību gadā piedalīsies projektā „Pasniedz plaukstu!”, kuru realizēs biedrība „Mācību centrs „Gaisma””. Projekta mērķis ir priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamajiem palielināt motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, sagatavoties darba tirgus konkurējošiem apstākļiem, izveidojot nepieciešamo ieradumu kopumu un uzsverot katra paša rīcības sekas uz turpmāko mācību un darba karjeru, izveidot uzticēšanās pilnas attiecības pašam ar sevi, tiekties uz augstiem rezultātiem, rast sevī spēkus un atturēties no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas. Skolēnu brīvdienās pieredzējušu speciālistu pavadībā tiks novadītas 9 nodarbības. Mācību gada beigās tiks organizēta dienas nometne „Pasniedz plaukstu!”, kuras laikā izglītojamiem tiks piedāvātas sporta nodarbības; personības pilnveides nodarbības; sociālo prasmju pilnveidošana – draudzība, sadarbība; komandas sporta spēles; radošās nodarbības; ekskursija; pārgājiens.
Kā katru gadu rudens ziedu krāšņums iesoļo arī skolas gaitenī – skolēnu un floristikas pulciņa dalībnieku izveidotās kompozīcijas priecē gan pašus skolēnus un darbiniekus, gan vecākus un apmeklētājus.
AS “Latvijas valsts meži” kopā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru, LVMI “Silava” un AS “Latvijas Finieris” piedāvāja Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klasēm apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā – LVM MEŽA EKSPEDĪCIJĀ. 19. septembrī 6. klases skolēni devās Meža ekspedīcijā Kalupes mežos. Klase devās mežā pa noteiktu maršrutu, pārejot no vienas pieturas uz otru. Katrā pieturā vadītājs deva skolēniem praktiskus vai radošus uzdevumus, kurus tie risināja individuāli vai grupās, iegūtos rezultātus fiksējot speciālās darba burtnīcās.
22. septembrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā notika Nikodema Rancāna konkursa balvas pasniegšana Latgales reģiona pedagogiem. Nominācijā “Par mūsdienīgu un radošu pieeju skolēnu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai” atzinība tika pasniegta Priežmalas mazpulka vadītājai Ingrīdai Kroičei. Skolotājas pašaizliedzīgais darbs mazpulka vadībā, mācot Latvijas Mazpulku vērtības: labi padarīts darbs, izpratne par demokrātiju, latviskums un valstiska pašapziņa, sakopti Latvijas lauki – ir pamats jauniešu darba tikuma audzināšanai un amatu apmācībai.

Jaunajā mācību gadā skola turpina dalību projektos:

  • ESF projekts „Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”;
  • ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”;
  •  ESF projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”;
  •   Programma „Latvijas skolas soma”.

Vēlu visiem daudz radošu ideju, spēku un izturību to realizēšanai!

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Sandra Rakova, Priežmalas pamatskolas direktore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv