Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauna iedzīvotāju iesaiste novada attīstībā

Mājas lapā izveidota jauna  sadaļa “Iedzīvotāju Idejas” jeb http://www.aglona.lv/idejas , kur  katram iedzīvotājam ir iespēja izteikties, atbalstot domes iecerētos projektus, vai iesniedzot savus priekšlikumus aktuālo jautājumu risināšanā. Šī ir arī Tava iespēja piedalīties novada attīstībā! Nāc un piedalies! Kopā var izdarīt vairāk!

Aglonas novada pašvaldība pastāvīgi cenšas veikt dažādus uzlabojumus novadā, taču dažreiz gadās, ka kāda ideja paliek nesadzirdēta un gala risinājums nav tāds, kas priecētu visus.  Lai kopīgiem spēkiem veidotu pievilcīgāku vidi, realizētu jaunus projektus un attīstība novadā kļūtu vēl raitāka,  iedzīvotājiem tiek piedāvāta jauna e – iespēja, ikvienam  iesaistīties dažādu novadam svarīgu jautājumu risināšanā.

Atverot šo inovatīvo sabiedrības līdzdalības iespēju, Aglonas novada dome vēlas sākt ar vispārīgu iedzīvotāju aptaujāšanu, lai saprastu, kas ir tās lietas, kurām mums būtu jāpievērš lielāka vērība. Iedzīvotāju viedokļi ir svarīgi un nozīmīgi!

Pastāsti mums, kā tu redzi – kas uzlabotu dzīvi Aglonā? Iepazīstoties ar jūsu idejām, mēs varēsim turpināt ar līdzīgām iedzīvotāju aptaujām jau par daudz konkrētākām tēmām.

Priekšlikumi un domas būs izvērtētas un iespēju robežās iekļautas ES finanšu līdzekļu programmu apguvei, jaunu projektu izstrādei utt.