Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauna sabiedriska organizācija „1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība”

Saturs atjaunots: 3.02.2015.

Tālā pagātnē dzirdam, kā taurētājs sauc:
Par Tēvzemes brīvību, draugs, cīnīties trauc.
Zem Dzimtenes karoga, nāc, ierindā stāj!
(Andris Lībers)

 

Labdien, cienījamie Aglonas mājas lapas lasītāji!

Mūsu Aglonas novada un arī pārnovadu un nebaidīšos teikt arī visas Latgales sabiedriskajā dzīvē ienāk jauna sabiedriska organizācija „1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrība”.Reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā 2013.gada 9.jūlijā.

Izpildinstitūcija –valde, kuras sastāvā S.Gavars, F.Pušņakovs, N.Ļeonovs, O.Šatilovs, J.Džeriņš, E.Viļuma, J.Steiķe.
Apzinot sabiedrisko, domu iniciatīvas grupai jau labu laiku iepriekš radās pārliecība pēc biedrības veidošanas nepieciešamības. Vidējās paaudzes atmiņā vēl gana labi ir saglabājies Atmodas sabiedriskā pacēluma brīvības un neatkarības gars. Latvijas valsts jūtot apdraudējumu aicināja tautu nevardarbīgai cīņai. Šis pārliecības ceļš, ka mēs beidzot izcīnīsim valsts neatkarību, aizveda lielu daļu  Aglonas iedzīvotāju uz barikādēm – aizstāvot Rīgu. Tā bija katra dalībnieka personīga izšķiršanās Dzimtenei grūtā brīdī,nevardarbīgas pretošanās varoņdarbs. Biedrība dzimst brīdī, kad sabiedrība meklē orientierus un Jūtam, ka mums vēlreiz jānāk visu priekšā, kā toreiz un Jāuzrunā.

Pavisam atzīmēts, ka barikāžu dalībnieku no Aglonas pagasta ir 58. dalībnieki. Taču kopumā atbalstītājos piedalījās viņu ģimeņu locekļi, cilvēki, kuri organizēja, koordinēja un nodarbojās ar apgādes jautājumu. Sniedza ziņas par Interfrontes aktivitātēm, saietiem, mēģinājumiem gatavot izvedamo sarakstus. Tie jau ir simti cilvēku.
Maz sabiedrība ir informēta par 1991.gada augusta notikumiem, par tautas frontes biedru gatavošanos pagrīdes darbam – tā sauktajai X stundai.

Mūsu biedrības galvenie mērķi un uzdevumi ir:

  • Apzināt un apkopot ziņas par 1991.gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem un viņu turpmāko darbību;
  • Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli un sniegt nepieciešamo informāciju Latgales pašvaldībām, kuras teritorijā dzīvo barikāžu dalībnieks;
  • Organizēt piemiņas dienas sarīkojumus un aktīvi tajos piedalīties;
  • Sniegt priekšlikumus pašvaldības iestādēm par piemiņas vietu atzīmēšanu un saglabāšanu.

Tāpēc biedrības darbā tiek aicināti, ne tikai barikāžu dalībnieki, bet sabiedriski aktīvi, patriotiski noskaņoti un galvenais darīt varoši iedzīvotāji. Nākotnes darbā liela loma tiek ierādīta atbalstītājiem, biedrības goda biedriem. Mēs aicinām draudzīgā pulkā arī citu novadu līdzīgi domājošos.

Par biedrības goda biedru var kļūt jebkurš pilngadīgais, kurš atbalsta biedrības mērķus un ir gatavs praktiski piedalīties biedrības darbā ar līdzekļiem, ar darbu, ar iniciatīvu,publikācijām,informācijas sniegšanu,gatavs praktiskam darbam.Biedrības izpildinstitūcija ir Valde.Valdes priekšsēdētājs organizē valdes darbu.

Pirmās aktivitātes:

  1. Informācijas sniegšana Aglonas novada pašvaldībai ievietošanai novada mājas lapā.11.jūlijs Intervija laikrakstam Latgales laiks.10.jūlijs
  2. Mirušo Barikāžu dalībnieku un atbalstītāju kapavietu Aglonas ,Rušonas,Vārkavas ,Riebiņu un Aizkalnes pagastos apsekošana, ziedu, svecīšu nolikšana – piektdien 12.jūlijā.
  3. Kopīgs pasākums ar Mārupes barikāžu dalībniekiem 13.jūlijā KN (skat.afišu) „Pārliecības Ceļš”. Uzaicināto vidū ir Aglonas novada, Daugavpils novada (Višķu, Dubnas pagasti),Daugavpils pilsētas ,Rēzeknes novada, Preiļu novada, Riebiņu novada, Kārsavas novada, Līvānu novada, Vārkavas novada (Vārkavas, Upmalas pagasti) biedrībai pagaidām zināmie barikāžu dalībnieki.

BDLB-afiša

Informāciju sagatavoja un iesniedza
1991.gada barikāžu dalībnieku Latgales biedrības
valdes priekšsēdētājs
Staņislavs Gavars

Kontaktālruņi:
29832187 – vakaros pēc 19