Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauna vērtēšanas sistēma traktortehnikas tehniskajai apskatei

Saturs atjaunots: 17.12.2012.

Valdība apstiprinājusi grozījumus 2009.gada 13.janvāra noteikumos Nr.30 „Noteikumi par traktortehnikas un tās piekabju valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem”.

Noteikumi ievieš trīs vērtējumu sistēmu traktortehnikas tehniskajai apskatei:

saņemot 1.vērtējumu, tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē, jo konstatēts sīks trūkums vai bojājums, kas tieši neietekmē satiksmes un darba drošību,

saņemot 2.vērtējumu, tiek dota pagaidu atļauja 30 dienas piedalīties ceļu satiksmē līdz atkārtotai pārbaudei, jo konstatēts trūkums vai bojājums, kas ietekmē apkārtējo vidi vai var ietekmēt satiksmes drošību,

saņemot 3.vērtējumu, atļauja piedalīties ceļu satiksmē netiek dota un ir jāveic pamatpārbaude, jo konstatēts bīstams trūkums vai bojājums, kas apdraud apkārtējo vidi, cilvēka veselību, dzīvību vai satiksmes drošību.

Ja valsts tehnisko apskašu laikā traktortehnikai un tās piekabei nav konstatēti nekādi trūkumi vai bojājumi, tad tiek dots 0. vērtējums un atļauja piedalīties ceļu satiksmē.

Noteikumi aizstāj spēku zaudējušo valsts reģistrācijas numura zīmes standartu ar jaunu standartu LVS 83:2012 „Traktortehnikas un tās piekabju valsts reģistrācijas numura zīmes”, kas spēkā stājās 2012.gada 31.maijā.

Noteikumi arī noteic, ka turpmāk traktortehnikas piekabēm jābūt aprīkotām ar diviem dzelteniem atstarotājiem uz tās sāniem. Šādas prasības līdz šim nebija. Tāpat noteikumi ievieš traktortehnikas un to piekabju riepu protektora minimālo pieļaujamo dziļumu, kas spēj nodrošināt riepu saķeri ar ceļa segumu.

Papildu informācija par noteikumu Nr.30 grozījumiem – MK mājaslapā.