Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība

Saturs atjaunots: 5.03.2013.

Top  līgums  Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošanai un būvdarbu veikšanai. Darbi tiks uzsākti 2013. gada pavasarī.

Lauku atbalsta dienests 28.09.2011. apstiprināja izsludinātā ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” projektu Nr.11-03-L32100-000017“Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība”. Projektam tika izsludinātas 3 iepirkuma procedūras būvdarbiem – 19.07.2011., 25.11.2011 un trešais 2012. gada beigās. Pirmajā iepirkuma procedūrā neviens pretendents nepieteicās. Pēc otrā iepirkumu konkursa noslēgšanās tika konstatēts, ka iesniegtie pretendentu piedāvājumi sadārdzina projekta izmaksas vairāk nekā par 50%, tāpēc izsludinot iepirkumu trešo reizi tehniskais projekts tika sadalīts divās kārtās. Kā rezultātā nepietokoša finansējuma dēļ būvdarbi tiks veikti 1. būvniecības kārtai. Šajā kārtā būvdarbu veikšanai pieteicās četri pretendenti, no tiem tika izvēlēts lētākais – SIA “Asfaltbūve” no Rīgas. Tiek gatavots līgums būvdarbu veikšanai, darbi tiks uzsākti 2013. gada pavasarī.

Sakarā ar iepirkuma procedūras vairākkārtēju izsludināšanu projekta termiņš tika pagarināts līdz 2013.gada 27. septembrim.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku ( ELFLA tīmekļa vietne http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_en.htm#amendingact ).