Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana

Turpinās Jaunaglonas ciema ielu rekonstrukcijas darbi projekta “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” ietvaros. Būvniecības darbus tiek plānots pabeigt 2013. gada septembrī.

Projekta gaitā tiek rekonstruēts autoceļu asfalta segums Kapiņu ielā un Rušonas ielā. Uzstādot autobusu pieturas paviljonu, rekonstruēts sabiedriskā transporta apstāšanās laukums Rušonas ielā. Uzbūvēta ietve gar Rušonas ielu ar bruģa segumu, kā arī ierīkota gājēju pāreja Rušonas ielā pie autobusu pieturas.

Sakarā ar iepirkuma procedūras vairākkārtēju izsludināšanu projekta termiņš pagarināts līdz 2013.gada 27. septembrim.

Eiropas Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) palīdz īstenot Eiropas lauku attīstības politiku (ELFLA tīmekļa vietne).

Projekts “Aglonas novada Jaunaglonas ciema ielu infrastruktūras sakārtošana un būvniecība” (Nr.11-03-L32100-000017) apstiprināts 2011. gada 28. Septembrī Lauku atbalsta dienesta ELFLA (Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai) atklātu iesniegumu projekta konkursa pasākuma “Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem” ietvaros.

Par projekta turpmākajām aktivitātēm informācija tiks ievietota Aglonas novada domes mājas lapā www.aglona.lv.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv