Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Saturs atjaunots: 13.10.2014.

 30.septembrī finišēja Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras izsludinātās Jaunatnes politikas valsts programmas 2014. gadam atklāto projektu konkursa „Atbalsts jauniešu centru darbības nodrošināšanai pašvaldībās ar mērķi īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes visiem jauniešiem” projekts.

Šajā projektu konkursā ar projektu “Neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana Aglonas novada jauniešiem” veiksmīgi startēja arī Aglonas novads.
Īstenojot projektu, vasaras mēnešos tika veicināta Aglonas  novada  jauniešu  vispārējā attīstība, iepazītas jaunas un netradicionālas  metodes labāku  rezultātu  sasniegšanai, attīstīta inovatīva domāšana apmācību procesā. Realizēti šādi pasākumi – novadītas 3 radošās darbnīcas (dekupāža, ziepju liešana, filcēšana), noorganizēts  pasākums „Jauniešu diena” – koncertuzvedums; novadītas āra  aktivitātes – Vides diena,  Fizisko aktivitāšu diena, Tūrisma diena, Velodiena; novadīti divi semināri/konsultācijas ar  speciālistu  piedalīšanos (Seksuālās un reproduktīvās  veselības  jautājumi un attiecības, imidžs – stils).
Projekta īstenošanā  piedalījās  gan  mūsu pašu  novada  speciālisti – Inta Reča, Jānis  Šņukuts, Gunta  Gulbe – Kalvāne, gan  Aglonas  novada  atraktīvie  jaunieši, gan  pieaicinātie  speciālisti.

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas novada domes Jauniešu lietu speciāliste

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv