Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauni uzņēmumi pērn reģistrēti visās Latgales pašvaldībās

Aizvadītajā gadā Latvijā Lursoft izpētījis, cik aktīvi jauni uzņēmumi aizvadītajā gadā reģistrēti dažādās Latvijas pašvaldībās – kur to skaits audzis, bet kurās vietvarās – samazinājies.

Dati liecina, ka, salīdzinot ar 2017. gadu, jaunreģistrēto uzņēmumu skaits palielinājies 64 pašvaldībās, 59 pašvaldībās samazinājies likvidēto uzņēmumu skaits, savukārt 25 vietvarās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pārsniedzis likvidēto uzņēmumu skaitu.

Pērn Latgalē lielākais jauno uzņēmumu pieaugums – Rugāju novadā

Jānorāda, ka 2018. gadā jauni uzņēmumi reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās, tiesa, atsevišķās no tām jauno uzņēmumu skaits bijis salīdzinoši zems. Piemēram, Vārkavas un Ciblas novados gada laikā reģistrēts tikai viens jauns uzņēmums, bet Baltinavas novadā – 2, Aglonas novadā -3. Tajā pašā laikā Vārkavas novadā pērn likvidēti 11 uzņēmumi, kas pielīdzināms uzņēmumu skaitam, kas novadā reģistrēts pēdējo četru gadu laikā.

Kā pozitīvs piemērs jāizceļ Kārsavas un Ilūkstes novadi, kuri Latgalē ir vienīgie kur jaundibināto un likvidēto uzņēmumu starpība ir atzīmējama ar plus zīmi.

Jaunu uzņēmumu skaits pērn būtiski palielinājies Rugāju novadā (+125%).

Lielajās pilsētās likvidēto vairāk nekā jauno uzņēmumu

Situācija, kad likvidēto uzņēmumu skaits pārsniedz jaunreģistrēto skaitu, pagājušajā gadā vērojama visās Latvijas lielākajās pilsētās, neskatoties uz to, ka vairumā gadījumu jauno uzņēmumu skaits pagājušajā gadā bijis lielāks nekā 2017.gadā. Izņēmums ir vien Liepāja, Daugavpils, Rēzekne un Jēkabpils, kur jaunreģistrēto uzņēmumu skaits sarucis. Vienlaikus šīs četras pilsētas jāizceļ arī pozitīvā gaismā, jo, salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn sarucis tajās likvidēto uzņēmumu skaits. Piemēram, Rēzeknē likvidēto uzņēmumu skaits gada laikā samazinājies par 81 (2017. gadā likvidēti 195 uzņēmumi 2018. gadā – 114), bet Daugavpilī – par 88 (2017. gadā likvidēti 423, bet 2018. gadā – 335).

Latgales lielajās pilsētās 2018. gadā absolūtos skaitļos ir vērojams vislielākais likvidēto uzņēmumu skaita samazinājums visā Latvijā, kur reģistrēts Daugavpilī (par 88 likvidētiem uzņēmumiem mazāk nekā 2017. gadā) un Rēzeknē (par 81 likvidētu uzņēmumu mazāk).

Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Latgales pašvaldībās:

Visas Latvijas šīs situācijas apraksts un pašvaldību dati aplūkojami te.

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka