Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jaunieši Aglonā prot un dara

Kopš pērnā gada vidus Aglonas novada dome iesaistījusies projektā “PROTI un DARI” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var bagātināt zināšanas un praktiskās iemaņas sev interesējošā jomā.


Projekts ir paredzēts tiem gados jaunajiem cilvēkiem, kuri nemācās un nestrādā. “PROTI un DARI!” projektā Aglonas novadā iesaistīti vairāki speciālisti – vadītāja Marina Krasovska, mentori Māra Ušacka un Aija Mežiniece. Viņu uzdevums ir jauniešu piesaiste, vēlmju izzināšana, atbalsta sniegšana, informācijas apmaiņa, kā arī administratīvais darbs.

Šogad projekta “PROTI un DARI” priekšrocības izmantoja trīs Aglonas novada jaunietes – Diāna Gurska, Veronika Hļestova un Ksenija Švarnoviča. Stādājot ar jaunietēm tika apzinātas viņu intereses – gūt iemaņas nagu kopšanā un apgūt grāmatvedības pamatus. Kursus novadā rīkoja Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Izglītības un inovāciju centrs “LoDe” (izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs 4260802197).

40 stundu neformālās izglītības programmā “Klasiskais manikīrs” tika iekļautas gan teorētiskās zināšanas par nagu uzbūvi, dezinfekciju, sastopamajām slimībām, kā arī praktiskās nodarbības – kutikulas apstrāde, lakošana, roku masāža. Par projekta līdzekļiem tika sagādāti profesionālie instrumenti un nagu kopšanas līdzekļi, lai jaunietes pilnvērtīgi piedalītos apmācībās un trenētos ārpus nodarbībām. Par kursu apguvi jaunietes saņēma apliecības, arī iegādātie piederumi paliek kursantu īpašumā, lai varētu trenēties un pilnveidot savas praktiskās iemaņas.

Jaunietes pasniedzējas Līgas Garkalnes vadībā uzzināja informāciju par klasiskā manikīra pirmsākumiem, aplūkoja un pašas mēģināja izveidot dažādas nagu formas, kā arī saņēma izdales materiālus. Runājot par manikīra arodu, Ksenija Švarnoviča uzsvēra: “Projekts man sniedza iespēju piepildīt sen lolotu sapni. Ar interesi apmeklēju katru nodarbību, ļoti patika pasniedzējas Līgas darbs, pamācības, kā arī pozitīvā atmosfēra kursos. Ļoti ceru, ka tuvākajā laikā būs iespēja Aglonā apmeklēt nagu pieaudzēšanas kursus. Gribētu zināšanas papildināt un iemācīties arī pieaudzēt nagus”.

Jaunietes ir gandarītas par projekta “PROTI un DARI” ievaros sniegto iespēju mācīties. Diāna atzīst, ka ieskats specialitātē ir bijis noderīgs. “Es saprotu, ka man vēl diezgan ilgi jātrenējas, jāmācās, lai veiktu šo darbu. Taču nodarbības man patika. Visgrūtāk bija pārvarēt bailes un uzsākt taisīt manikīru citam cilvēkam,” saka jauniete.

40 stundu neformālās izglītības programmā „Grāmatvedības pamati” tika iekļautas gan teorētiskās zināšanas par saimnieciskās darbības tiesisko pamatu, grāmatvedības kārtošanu un organizāciju, saimnieciskās darbības ieņēmumu un uzdevumu uzskaiti, gan praktiskās nodarbības – nodokļu aprēķināšana, uzskaite un maksāšana, grāmatvedības uzskaites objekti, inventarizācija un ienākumi no saimnieciskās darbības aprēķināšana, gada ienākumu deklarācijas sagatavošana un iesniegšana VID EDS. Par kursu apguvi jaunietes saņēma apliecības.

Veronika ir pateicīga, ka viņai parādījās iespēja vēlreiz iesaistīties projektā un apgūt jaunas zināšanas un iemaņas. „Labi, ka ir tāda iespēja piedalīties dažādās programmās, apgūt jaunas zināšanas un prasmes gan manikīra jomā, gan grāmatvedībā. Es nesaprotu tos jauniešus, kuri sēž mājās, neko nedara, nekur nemācās un negrib iesaistīties projektā, jo viņiem nemaksā naudu par piedalīšanos. Jaunieši, jums nemaksā, BET apmaksā aktivitātes, vizītes uz uzņēmumiem, konsultācijas pie speciālistiem, apmācības un kursus, lai jūs varētu apgūt jaunas iemaņas un zināšanas, lai varētu atrast savu izglītības iestādi, lai varētu atrast darbu, sagatavo darba intervijai. Ir iespēja satikties ar interesantiem cilvēkiem, atrast draugus, tev palīdz saprast savu dzīves ceļu un nākotnes plānus, iedrošina un atbalsta.”

Tuvākajā laikā projektā “PROTI un DARI” Aglonā plānoti lietvedības, vaksācijas, floristikas, grāmatvedības  kursi. Jaunieši, kuri atbilst mērķa grupai, var vērsties pie projektā iesaistītajiem darbiniekiem, lai kopā atrastu sev interesējošo sfēru, mācītos un nākotnē pielietotu iegūtās zināšanas profesionālajā darbībā.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Katru jaunieti ikdienas gaitās atbalstīs programmas vadītāji un mentori – izglītības un jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu biedrību pārstāvji, dažādu izglītības iestāžu darbinieki, karjeras konsultanti un citu jomu un nozaru pārstāvji un speciālisti. Tas nozīmē, ka katrs jaunietis varēs ne tikai līdzdarboties ar interesantiem un daudzveidīgiem cilvēkiem, bet arī pārņemt pieredzi un sev vērtīgas zināšanas turpmākajiem dzīves panākumiem.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

 “PROTI un DARI!” ir Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām.

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, projekta “PROTI un DARI!” koordinatore Aglonas novadā

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv