Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunieši – Aglonas novada vērtība!?

Pavisam nesen, 7.decembrī bijušie un esošie mazpulcēni, mazpulku vadītāji, jaunieši no dažādām jauniešu organizācijām, kā arī pašvaldību pārstāvji, vizošo sniegpārslu ieskauti pulcējās Jelgavas pilī, kas ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes mājvieta, uz aizraujošu konferenci „Jaunieši – Latvijas vērtība!?” Ieklausoties valstsvīru uzrunās, daloties pieredzē par pašu panākumiem un iedvesmojoties no citu veiksmes stāstiem, visi kopā varējām secināt – jaunieši ir un būs Latvijas vērtība.

Pateicoties Aglonas novada pašvaldības atbalstam šai piedzīvojumiem bagātajā dienā varēja piedalīties Aglonas novada pārstāvji – Priežmales un Grāveru mazpulku jaunieši, kā arī Šķeltovas mazpulka bijušie mazpulcēni. Kopā ar jauniešiem uz konferenci devās arī mazpulku vadītājas Ludmila Kormiļceva un Ingrīda Kroiča, vecāku pārstāvis un arī Jaunatnes lietu speciālists Raimonds Vilciņš.

Konferences dienas pirmā daļa aizritēja smeļoties iedvesmu labo darbu piemēros, par kuriem stāstīja gan mazpulki no dažādām Latvijas pusēm, gan arī citu jauniešu organizāciju pārstāvji. Ikvienā no prezentācijām nepārprotami tika parādīts jauniešu entuziasms un lepnums par labi padarītu darbu, kā arī viņu mīlestību uz Latvijas valsti un zemi.

Savukārt dienas otrajā pusē ikvienam dalībniekam bija iespēja paust savu redzējumu par jauniešu lomu un nozīmi pašvaldībās un valstī kopumā. Darbojoties vairākās darba grupās tika meklētas atbildes, kā labāk īstenot jauniešu organizāciju un pašvaldību savstarpējo sadarbību.

Savukārt diena noslēdzās radošā un neformālā gaisotnē, kas iesakās ar LLU deju kolektīva sveicienu konferences dalībniekiem. Tika arī prezentēta jaunā filma par Latvijas Mazpulkiem. Bet lai vakarpusē visi pārāk neiesēdētos, Rīgas danču klubs parūpējās par iespēju visiem kopīgi iemācīties latviešu dančus, kas jauniešu acīs raisīja neviltota prieka dzirkstis.

Dodoties mājup no konferences bija prieks dzirdēt pozitīvās jauniešu atsauksmes par aizvadīto dienu. Gan esošo, gan bijušo mazpulcēnu atsaucība dalībai konferencē, gan mazpulku vadītāju pašaizliedzīgais darbs ar bērniem jauniešiem ikdienā norāda tikai vienu – Aglonas novadā ir aktīvi, Latviju un darbu mīloši jaunieši, kuri neapšaubāmi ir neatsverama Aglonas novada vērtība.

No sirds pateicos mazpulku vadītājām un skolotājām Ludmilai un Ingrīdai, pateicos bērnu un jauniešu vecākiem par atbalstu, kā arī paldies saku Aglonas novada pašvaldībai par sarūpēto transportu, lai mēs varētu nokļūt uz Jelgavu! Bet esošajiem un bijušajiem Aglonas novada mazpulcēniem novēlu degsmi un izturību darbojoties savu ideju un ieceru īstenošanā!

 

Aglonas novada Jaunatnes lietu speciālists Raimonds Vilciņš