Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jaunieši atrod savu aicinājumu Aglonā

Būt aktīvam, zinošam, prasmīgam un noderīgam. Iekļauties sabiedrībā, būt par tās pilnvērtīgu locekli. Tas nebūt nav tik viegli. Dažkārt pietrūkst motivācijas, citkārt – zināšanu, bet ļoti bieži – vienkārši nav atbalsta un padomdevēja.

Lai sekmētu jauniešu iekļaušanos sabiedriskajā dzīvē un darba tirgū, mudinātu viņus kļūt aktīvākiem, Aglonas novada dome iesaistījusies jauniešus projektā “PROTI un DARI!” (Nr.8.3.3.0/15/I/001), kurā jaunieši vecumā no 15 līdz 29 gadiem var saņemt zinošu speciālistu padomus, apgūt iemaņas un saņemt vērtīgas konsultācijas.

Projektā Aglonas novadā darbojas vairāki speciālisti. To vada Marina Krasovska, strādā mentori Māra Ušacka un Aija Mežiniece.
Vasaras periodā projekta “PROTI un DARI!” priekšrocības izmantoja trīs Aglonas novada jaunietes – Irēna Jokste-Kursīte, Veronika Hlestova un Nadežda Jokste. Ņemot vērā projekta dalībnieču vēlmes, tika meklēta iespēja nodrošināt roku skaistumkopšanas kursus Aglonā. Kursus novadā rīkoja Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde Izglītības un inovāciju centrs “LoDe” (izglītības iestādes reģistrācijas apliecības numurs 4260802197).
Gandrīz divu mēnešu garumā jaunietes apguva zināšanas un prasmes roku skaistumkopšanā, un atzinīgi vērtē projektu “PROTI un DARI!”. Irēna Jokste-Kursīte norāda, ka iesaistījusies projektā, pateicoties pašvaldības darbinieces Anitas Annas Bartušas iniciatīvai. “Man šķita interesanta piedāvātā iespēja. Gribējās uzzināt kaut ko par projekta aktivitātēm, tāpēc nolēmu iesaistīties. Nagu skaistumkopšanas kursus apmeklēju ar prieku, un, ja būtu tāda iespēja, nākotnē vēlētos padziļināt zināšanas un mācīties arī nagu pieaudzēšanu un dizainu. Uzskatu, ka man jāizmanto šobrīd to, ko piedāvā šis projekts, jo nākotnē iegūtās prasmes var noderēt,” pārdomās dalās Irēna.
Veronikai Hlestovai ir 27 gadi, viņa dzīvo Šķeltovā. Jauniete pirms iesaistīšanās projektā vairākkārt domājusi par manikīra profesijas apguvi. Lielākoties zināšanas guvusi pašmācības ceļā. Viņas dalība projektā ir ar lielu vēlmi un vajadzību – iegūt apliecību roku skaistumkopšanā. “Šie kursi man sniedz teorētiskās zināšanas par nagu uzbūvi, struktūru, higiēnu. Daudz darbojamies praktiski pasniedzējas Ilonas Švābes vadībā. Viņai ir lieliska zināšanu bāze, tāpēc daudz varam mācīties no meistares. Savu nākotni es saistu ar manikīra pakalpojumu sniegšanu. Ceru, ka tuvākajā laikā Aglonā notiks nagu pieaudzēšanas kursi, kas ļaus man papildināt savas prasmes un piedāvāt klientiem arī šāda veida pakalpojumus,” uzsver Veronika.
Nadežda Jokste arī ir Aglonas novada iedzīvotāja. Viņa nākotnē vēlētos atvērt nagu skaistumkopšanas salonu, lai varētu piedāvāt pakalpojumus un pelnīt iztiku. Nadežda akcentē, ka vēlas pilnveidoties šajā jomā un neapstāties pie sasniegtā. Jauniešiem, kuri plāno iesaistīties projektā “PROTI un DARI!”, Nadežda novēl drosmi un apņēmību, jo projektā sniegtās iespējas esot jāizmanto savai izaugsmei.
11. augustā Izglītības un inovāciju centrā “LoDe” notika eksāmens, kurā jaunietes apliecināja savas praktiskās iemaņas roku skaistumkopšanā. Centra direktore Lolita Kivleniece-Kuzņecova uzsver: “Projekta veiksmīgu norisi nodrošināja labvēlīga savstarpējā komunikācija un sadarbība. Ļoti patīkami strādāt ar zinošiem pašvaldības speciālistiem, kuri īsteno projektu “PROTI un DARI!”. Atbildīga pieeja, sapratne un pozitīvā gaisotne padarīja roku skaistumkopšanas kursus īpašus. Ļoti priecājamies, ka projekta jaunietēm pievienojās citas ieinteresētās personas. Tas ļāva nodibināt draudzīgas attiecības un kontaktus nākotnei. Esam ieplānojuši Aglonā turpmāk piedāvāt arī cita veida kursus, kā arī ceram, ka šajos kursos gūtās zināšanas visas projekta “PROTI un DARI!” jaunietes izmantos un praktizēs manikīra pakalpojumu sniegšanu. Izglītības un inovāciju centrs ”LoDe” ir gatavs organizēt dažādus kursus arī citās Latgales pašvaldībās, tāpēc projekta “PROTI un DARI!” speciālisti aicināti sazināties ar centra pārstāvjiem personīgi.”

Kopumā jaunietes projektā iesaistītas uz diviem mēnešiem. Interesēties par projektu var pie projekta organizatoriem un pieteikties katram individuāli.

 

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, projekta “PROTI un DARI!” koordinatore

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T.  65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv