Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jauniešu garantija – starts ģimenes uzņēmējdarbībai Latgalē

Līdz augusta beigām notiek uzņemšana Jauniešu garantijas izglītības programmās, kurās bez maksas viena vai pusotra gada laikā iespējams apgūt darba tirgū pieprasītas profesijas. Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) aptauja rāda, ka aptuveni divas trešdaļas no Jauniešu garantijas Latgales mācību iestāžu absolventiem mēnesi pēc profesijas iegūšanas strādā, turklāt gandrīz 42% no tiem – iegūtajā profesijā.


Izvēle starp 22 dažādām profesijām

Uzņemšana Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmās notiek 37 Latvijas profesionālās izglītības iestādēs. To vidū ir arī septiņas Latgales reģiona izglītības iestādes – Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola, Daugavpils Būvniecības tehnikums, Daugavpils tehnikums, Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Daugavpils Medicīnas koledža, Malnavas koledža un Rēzeknes tehnikums.

Jauniešu garantijas izglītības programmās Latgalē jauniešiem ir iespēja apgūt 22 Latvijas darba tirgū pieprasītas profesijas, piemēram, mūrnieks, krāšņu podnieks, automehāniķis, lokomotīvju saimniecības tehniķis, mazumtirdzniecības veikala pārdevējs, klientu apkalpošanas speciālists, pavārs, konditors, galdnieks, lauku īpašuma apsaimniekotājs, finanšu darbinieks, elektromontieris un citas.

Šogad jaunieši Latgalē līdz jūlija beigām vislielāko interesi izrādījuši par būvdarbu, ēdināšanas pakalpojumu, autotransporta un dzelzceļa transporta, restorānu un viesnīcu pakalpojumu, kā arī finanšu un lauksaimniecības nozares profesijām. Mazāka interese bijusi par tādām profesijām kā galdnieks un šuvējs (Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola), auklis (Daugavpils Medicīnas koledža), autoatslēdznieks (Malnavas koledža un Rēzeknes tehnikums) un tūristu grupas pavadonis (Daugavpils Tirdzniecības profesionālā vidusskola), taču darba devējiem šie speciālisti ir vajadzīgi.

Mācās, lai strādātu sev

“Latgalē pieprasīta nozare ir lauksaimniecība, jo daudziem audzēkņu vecākiem pieder lielas zemes platības, kas jāapsaimnieko, tādēļ jaunieši izvēlas iegūt profesiju ātri, lai turpinātu vecāku iesākto vai uzsāktu savu uzņēmējdarbību. Jaunajiem zemniekiem un lauksaimniekiem noderīgas ir Lauku atbalsta dienesta programmas, taču, lai pretendētu uz šo atbalstu, ir jābūt lauksaimniecībā iegūtai izglītībai. Šis aspekts izskaidro jauniešu lielo interesi Jauniešu garantijas programmās apgūt profesijas lauksaimniecības nozarē,” stāsta VIAA karjeras konsultante Latgales reģionā Tatjana Rukmane.

Iesaistīties Jauniešu garantijas programmā Kačkānu ģimene no Rēzeknes novada izvēlējās, jo Elīna un Roberts nākotni vēlējās saistīt ar savām mājām, lai paši būtu sev saimnieki. Abi ir izmēģinājuši algotus darbus Latvijā un Anglijā, taču atzīst, ka nekur nav tik labi kā dzimtenē, un ir nolēmuši turpināt Roberta vecāku iesākto darbu zemnieku saimniecībā “Ičas Līči”.
“Ziemā saimniecībā darba nebija daudz un pati biju bez darba, jo gaidīju mazuli, tāpēc paskubināju vīru un abi iestājāmies Malnavas koledžā. Es mācos Banku zinības un finanses, iegūšu finanšu darbinieka kvalifikāciju, bet vīrs iegūs dārzkopja profesiju. Šobrīd esam mācību praksē savā zemnieku saimniecībā, kur pielietojam skolā apgūto,” stāsta Jauniešu garantijas topošā absolvente Elīna Kačkāne, piebilstot, ka iegūtās zināšanas noteikti noderēs, vadot ģimenes uzņēmumu. Jauniegūtās profesijas noderēs, pretendējot arī uz Eiropas Savienības (ES) atbalstu lauksaimniekiem. Kačkānu ģimenei ir arī nākotnes ieceres – attīstīt zemnieku saimniecību, bet Elīna ir apņēmusies pabeigt iepriekš iesākto augstāko izglītību.

Uzņemšana Jauniešu garantijā
Lai bez maksas iegūtu profesiju kādā no Jauniešu garantijas izglītības programmām, jaunietim jābūt vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar pamatskolas, vidusskolas vai vidējo profesionālo izglītību. Piedāvātās iespējas var izmantot arī tie, kas strādā algotu darbu vai ir pašnodarbināti. Pieteikties mācībām aicināti arī vakarskolu audzēkņi un jaunieši, kas iegūst vidējo izglītību tālmācībā vai studē nepilna laika studiju programmās augstskolās, kā arī jaunās māmiņas.
Mācības Jauniešu garantijā ļauj saņemt dažāda veida atbalstu, tai skaitā stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Audzēknim tiek nodrošināti nepieciešamie mācību līdzekļi, bezmaksas dzīvošana dienesta viesnīcā un karjeras atbalsta pasākumi. Mācības ietver 15 nedēļu ilgu kvalifikācijas praksi, kuras laikā tiek apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne, ja tas pamatoti nepieciešams.
Dokumentus izvēlētajā profesionālās izglītības iestādē var iesniegt līdz augusta beigām. Ar uzņemšanas noteikumiem un visām 100 profesijām var iepazīties VIAA mājaslapā – www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija.

Projekta Jauniešu garantija aktivitāti “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” finansē no ES Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas, Eiropas Sociālā fonda, kā arī Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Papildu informācija:

Liene Jurkāne
Hauska & Partner
Kampaņas “Tavas dzīves plāns mācībām ar Jauniešu garantiju” komunikācijas konsultante
Tālr. 26453661, e-pasts: liene.jurkane@hauska.com

Kristīne Keiča
VIAA Komunikācijas un programmu publicitātes nodaļas
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67785461, 28628088, e-pasts: kristine.keica@viaa.gov.lv

Informāciju iesniedza: Liene Jurkāne, Hauska & Partner Kampaņas “Tavas dzīves plāns mācībām ar Jauniešu garantiju” komunikācijas konsultante

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv