Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauniešu garantija

Šī gada 27. martā no  plkst. 10:00 – 18:00 izstādes Izglītības iespējas ietvaros Daugavpilī, kinoteātra „Renesanse” telpās, Vienības ielā 30.,  jaunieši, pedagogi un citi interesenti varēs iepazīties ar projekta Jauniešu Garantija sniegtajām iespējām – atbalstu tālākās izglītības iegūšanā, pirmās darba pieredzes vai darba meklējumos.


Kas ir Jauniešu garantija?
Jauniešu garantija ir iniciatīva, kuras mērķis ir palīdzēt jauniešiem atgriezties izglītības iestādē vai iekļauties darba tirgū, tādējādi mazinātos jauniešu bezdarbs un uzlabotos konkurētspēja darba tirgū. Jauniešu garantijas piedāvātie atbalsta pasākumi norisināsies no 2014. līdz 2020. gadam.

Kas ir Jauniešu garantijas mērķauditorija?
Jauniešu garantija galvenokārt attiecas uz jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri nemācās un nestrādā. Viņiem pēc reģistrācijas Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) vai jauniešu garantijas klienta statusa saņemšanas 4 mēnešu laikā tiek piedāvāts kvalitatīvs darba, mācekļa prakses, stažēšanās, kā arī izglītības piedāvājums, tajā skaitā izglītības programmas, kuras pabeidzot tiek iegūta atzīta profesionālā kvalifikācija.

Kādas iespējas sniedz Jauniešu garantija?
Jauniešiem tiks piedāvāts atbalsts darba meklēšanā un pamatprasmju apgūšanā, būs iespējamas karjeras konsultācijas, kā arī dalība konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos.

Kā noritēs Jauniešu garantija?
1. Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) sadarbībā ar 119 pašvaldībām neaktīvajiem jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem piedāvās regulāru padomdevēju atbalstu un dalību pasākumos prasmju attīstīšanai.
2. Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) īstenos 1-gadīgu un 1,5-gadīgu profesionālās izglītības programmu, radot iespēju jauniešiem (17-29 g.), kas dažādu iemeslu dēļ neturpina mācības un nav atraduši darbu, īsā laikā iegūt profesionālo izglītību kādā no aptuveni 90 profesijām.
3. NVA palielinās īstenoto pasākumu apjomu, sniedzot jauniešiem (15-19 g.) informāciju par Latvijā pieejamām darbavietām, profesionālās pilnveides programmām un darbam nepieciešamajām iemaņām.

Plašāka informācija pieejama:

NVA mājas lapā: http://www.nva.gov.lv/

VIAA mājas lapā: http://www.viaa.gov.lv/lat/

JSPA mājas lapā: http://jaunatne.gov.lv/

Avots: LR Labklājības ministrija, http://www.lm.gov.lv/

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv