Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa rezultāti

Šogad Aglonas novadā pirmo reizi tika rīkots jauniešu iniciatīvu konkurss, kuru martā  izsludināja Aglonas novada dome. Konkursā tika aicinātas piedalīties Aglonas novada pagastos darbojošās jauniešu nevalstiskās organizācijas, skolēnu pašpārvaldes un jauniešu neformālās interešu grupas.

Tagad tas ir noslēdzies, un ir pieņemts lēmums finansēt visus trīs iesniegtos projektus:
1. Projekts Aglonas novada radošo jauniešu veidotais koncertuzvedums “Tādi esam!”, projekta iesniedzējs Gunta Gulbe – Kalvāne, piešķirtais finansējums 300,00 EUR.
2. Projekts Sporta aktivitātes starpbrīžos un pēc stundām Priežmalas pamatskolā, projekta iesniedzējs Oskars Barovskis, piešķirtais finansējums 294,14 EUR.
3. Projekts Jauniešu kultūras festivāls ”Kā bites stropā visi kopā!”, projekta iesniedzēja Amanda Repša – Kondratjeva, piešķirtais finansējums 300,00 EUR.

Jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumi liecina, ka jaunieši ir ieinteresēti un gatavi organizēt un piedalīties dažādos pasākumos.

Gribu pateikt lielu PALDIES tiem, kuri atrada sevī idejas un gribasspēku, lai padarītu savu un līdzcilvēku dzīvi kaut nedaudz košāku.

Informāciju iesniedza:  Džeina Valaine, Aglonas novada jaunatnes lietu speciāliste

 

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv