Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauniešu lietu speciālista amata vakance

Aglonas novada pašvaldība aicina pieteikties aktīvu, aizrautīgu un radošu pretendentu jaunatnes lietu speciālista amatam. Darba līgums tiks slēgts uz nenoteiktu laiku. Nepilns darba laiks (iespēja apvienot ar citu darbu vai mācībām). Darba tiesiskās attiecības plānots uzsākt 2015. gada 1. aprīli.

Būtiskākie darba pienākumi:
apzināt novada jauniešu problēmas, vajadzības un intereses, nodrošināt informācijas apmaiņu starp jauniešiem un pašvaldību;
izstrādāt priekšlikumus jaunatnes politikas īstenošanai novadā;
atbalstīt un veicināt novada  jauniešu iniciatīvu; motivēt jauniešus iesaistīties novada sabiedriskās, kultūras un ekonomiskās dzīves aktivitātēs;
īstenot un koordinēt informatīvus un izglītojošus pasākumus un programmas jaunatnes politikas jomā;
sagatavot un vadīt vietējas un starptautiskas nozīmes projektus;
veicināt jauniešu lietderīgu brīvā laika izmantošanu;
sadarboties ar masu medijiem.

Prasības pretendentiem:
II līmeņa augstāka izglītība vai bakalaura grāds (vai pēdējo kursu students);
teicamas latviešu valodas zināšanas, kā arī labas angļu un krievu sarunvalodas vai citas svešvalodas zināšanas;
labas datora lietošanas prasmes;
pieredze projektu sagatavošanā un vadīšanā (t.sk. rakstīšanā);
spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus, labas komunikācijas prasmes un izcilas organizatora spējas;
vēlama pieredze līdzīgā amatā vai pasākumu organizēšanā;
vēlams sertifikāts jaunatnes lietu speciālista apmācību pamatprogrammā.

Pieteikumā iekļaujami sekojoši dokumenti:
Motivācijas vēstule;
Curriculum Vitae (CV).

Pieteikuma dokumentus (CV, motivācijas vēstuli, izglītības dokumentu kopijas, rekomendācijas vēstuli (-es)) pretendenti var nosūtīt uz e-pasta adresi: padome@aglona.lv vai pa pastu Aglonas novada pašvaldībai, Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novadā, LV-5304, vai iesniegt līdz 2015.gada 30.martam plkst. 16.00 sekretārei, uz aploksnes norādot „Jauniešu lietu speciālista vakancei”.