Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauniešu tikšanās Aglonas BJBLPC „Strops”

BJBLPC “Strops” un Aglonas novada jaunatnes lietu speciāliste 14. decembrī BJBLPC „Strops”  organizēja Aglonas, Višķu un Dagdas jauniešu tikšanos. Pasākuma mērķis bija jauniešu saliedēšana, savstarpēja iepazīšanās ar citu novadu jauniešiem un dalīšanās pieredzē.


Pasākuma sākumā Jaunatnes lietu speciāliste Džeina Valaine ar jauniešiem izspēlēja spēli „Stāstu stāstiem izstāstīju”, kuras laikā caur dažādiem jautājumiem  dalībnieki dalījās ar savas dzīves stāstiem un iepazina viens otru.
Jaunieši stāstīja par aktivitātēm, projektiem un iespējām savos novados, dalījās pieredzē ar praktiskiem padomiem, aktīvi iesaistījās spēlēs un grupu darbā, rakstīja vēstuli Ziemassvētku vecītim.
Aglonas jaunieši iepazīstināja ar BJBLPC „Strops” darbību, rādīja prezentāciju, stāstīja par jauniešu iespējām Aglonas novadā.
Jaunieši no Višķiem dalījās ar iespaidiem, kurus guvuši „Erasmus+” programmas ietvaros. Aicināja nebaidīties iesaistīties šajā programmā, jo tā paver iespējas gūt jaunus draugus, apgūt valodas, iepazīt citu valstu kultūru. Jaunieši prezentēja savu pagastu, stāstīja par darbiem, pasākumiem, aktivitātēm, iesaistīšanos brīvprātīgajā darbā.
Dagdas novada dalībnieki iepazīstināja ar sava novada jauniešu dzīvi. Dagdas novadā darbojas 5 bērnu un jauniešu centri, no kuriem 2 darbojas Dagdā, bet 3 atrodas pagastos. Jaunieši aktīvi iesaistās dažādos projektos, organizē pasākumus, veic brīvprātīgo darbu.
Vakars paskrēja nemanot, darbojoties radošajās darbnīcās, izspēlējot spēles, liekot lielo Latvijas simtgades puzli, kopīgi padziedot, dzerot tēju un sarunājoties. Pasākuma noslēgumā visi nolēma tādas tikšanās organizēt biežāk, lai dalītos pieredzē un gūtu jaunas idejas.
Paldies Aglonas jauniešiem Vitālijam un Armīnam par muzikālās puses nodrošinājumu. Paldies visiem jauniešiem, kuri iesaistījās, atbalstīja un piedalījās.

FOTOGALERIJA

Informāciju iesniedza: Māra Ušacka, Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja

Foto: Jaunatnes lietu speciāliste Džeina Valaine un Lilita Gžibovska

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka