Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jauno vides pētnieku konkurss „Skolēni eksperimentē”

29. februārī Latvijas Universitātes dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika atklātā kārta Jauno vides pētnieku forumā “Skolēni eksperimentē.”

Konkursa mērķis: veicināt skolēnu aktīvu vides izzināšanu, aktivizēt un popularizēt pētniecisko darbību, kā arī aktivizēt un paplašināt vides izglītības darbu izglītības iestādēs. Konkursu organizēja Bērnu un jauniešu vides izglītības centrs „Rīgas Dabaszinību skola” sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldi un Latvijas Universitātes Ķīmijas fakultāti. Konkursā varēja piedalīties Latvijas pilsētu un novadu interešu, vispārējās, speciālās un profesionālās izglītības iestāžu 1. – 9. klašu audzēkņi. Katra komanda, komandā līdz 3 cilvēkiem, varēja prezentēt tikai vienu darbu. Līdz 15. februārim komandas dalībniekiem vajadzēja veikt praktiskus, ar vidi saistītus pētījumus vai eksperimentus.
Forums norisinājās zinātniskās konferences veidā, kurā tās dalībnieki prezentēja un iepazīstināja klātesošos ar savu pētījumu vai eksperimentu un atbildēja uz žūrijas jautājumiem. Forumā piedalījās 125 komandas no visas Latvijas, katrā komandā no 1-3 dalībniekiem.
Aglonas vidusskolu šajā forumā pārstāvēja Aglonas vidusskolas 3. klases skolēnu komanda: Austra Jakovela, Dagnija Poļakeviča, Niks Kristiāns Karpovs, ar savu pētījumu „Dabas krāsas.” Prezentējot pētījumu, skolēni stāsta: „Vizuālās mākslas, soc. zinību, mājturības un tehnoloģiju stundās mēs uzzinājām daudz interesantu lietu par mūsu senču tradīcijām, ticējumiem, viņu dzīvi. Mūs ļoti ieinteresēja, kā, senos laikos, izmantojot dabas materiālus, krāsoja vilnu, vilnas diegus, vilnas izstrādājumus. Mums tas šķita neticami! Mēs nolēmām pārbaudīt paši!” Pētījuma „Dabas krāsas” mērķis bija: noskaidrot, vai ir iespējams iegūt krāsas no zāļu tējām un sīpolu mizas, ar kurām viņi varētu zīmēt un krāsot dziju un filcu. Pētījuma uzdevumi: izpētīt informāciju grāmatās, žurnālos, internetā par šo tēmu. Uz iegūtās informācijas pamata veikt pētījumu, pētījuma rezultātus pielietot praktiski. Izdarīt pētījuma „Dabas krāsas” secinājumus, ar pētījumu iepazīstināt visus interesantus. Pētījums aizņēma vairākas dienas. Skolēni kopīgiem spēkiem centās iegūt krāsainu uzlējumu, ar kuru viņi krāsoja diegus, krāsoja filcu un zīmēja akvareļu vietā. Ar sava pētījuma rezultātiem un secinājumiem komanda iepazīstināja žūriju.
Pēc sava pētījuma vai eksperimenta aizstāvēšanas foruma dalībniekiem tika piedāvāta interesanta ekskursija pa Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmisko centru, kur skolēni varēja apskatīt jauno daudzfunkcionālo ēku, auditorijas, studentu mācīšanās un atpūtas „stūrīšus” un telpas, bibliotēku, neuzkrītošu moderno mākslu, šūpuļkrēslus, kuri, pēc skolēnu domām, noteikti varētu būt arī skolās! Pēc izzinošās ekskursijas foruma dalībniekus aicināja uz laboratoriju, kur „īstus” eksperimentus rādīja „īsti” zinātnieki. Vairāki eksperimenti tika iesaistīti vienā stāstījumā par opīti, rezultātā skolēniem tos bija ļoti viegli iegaumēt, kā arī atkārtot! Man ļoti liels prieks bija redzēt tik daudz zinātkāru skolēnu acu, kuras spīd, priecājas, domā līdzi!
Foruma noslēgumā dalībnieki tika apbalvoti. Mūsu skolēnu komanda ar savu pētījumu „Dabas krāsas” ieguva 2. vietu! Paldies Austrai, Dagnijai, Nikam Kristiānam par nepārtrauktu interesi mēģināt, pētīt, eksperimentēt, pierādīt, aizstāvēt, prezentēt, priecāties, nebaidīties! Vēlos pateicības vārdus teikt arī skolēnu vecākiem: Gunāram un Ainai Jakoveļiem, Anitai Valainei un Edijam Paļakevičam , Ritai un Sergejam Karpoviem – par savu bērnu atbalstu ikdienā! Paldies par darba mīlestību, centību, nepadošanos, kas tiek audzināts un ieaudzināts bērnos!

Informāciju un foto iesniedza:  Vija Kovaļkova, Aglonas vidusskolas metodiskās komisijas vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv