Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunrades konkurss

Š.g.20. martā Aglonas vidusskolā plkst. 12.00 jau astoto reizi tiks rīkots Latgales Lauku skolu jaunrades konkurss, kas veltīts novadniecei, dzejniecei  Naaizmērstulei. Paleidzi maņ munu pīnōkumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeigō laime nōktu – šo domu atklājuši un interpretējuši  Latgales reģiona 125 skolēni (no 30 Latgales skolām)  savos jaunrades darbos, saskatot skaisto un  sekmējot piederības apzināšanos Latvijai. Konkursam iesniegtas arī 17 ilustrācijas.

2005.gada 28.oktobrī Aglonā tika atzīmēta Naaizmērstules jeb Rozālijas Tabines  (1890- 1965) – savdabīgas un spožas personības latgaliešu  literatūrā – 115. dzimšanas diena, kas bija sākums skolēnu jaunrades darbu konkursam.

Kontakttālruņi: Aglonas vidusskola 65321373; e-pasts  aglonasvsk@pvg.edu.lv

M. Pušņakova – 26446978; e-pasts  monika.pusnakova@inbox.lv