Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunrades konkurss skolēniem

2014.gada 13. martā Aglonas vidusskolā plkst. 12.00 notiks Latgales Lauku skolu jaunrades konkurss, kas veltīts novadniecei, dzejniecei  Naaizmērstulei. Savos jaunrades darbos skolēniem piedāvāts izvērtēt un izteikt savas domas par tēmu „…soki, kū gribi dzeivē sasnēgt? Uz kū nasās tovs prōts un sirds?”.
Konkursa darbus jāsūta uz e-pastu  aglonasvsk@pvg.edu.lv līdz 2014.gada 3.februārim. Konkursa nolikums

2005.gada 28.oktobrī Aglonā tika atzīmēta Naaizmērstules jeb Rozālijas Tabines  (1890- 1965) – savdabīgas un spožas personības latgaliešu  literatūrā – 115. dzimšanas diena, kas bija sākums skolēnu jaunrades darbu konkursam.

Vairāk informācijas par konkursu:
M. Pušņakova – 26446978; e-pasts  monika.pusnakova@inbox.lv

Ieskats 2013.gada konkursā „Paleidzi maņ munu pīnuokumu tai izpiļdeit, ka caur tū maņ laiceigais lobums un myužeiguo laime nuoktu” – http://www.aglona.lv/aktualitates/radosas-aktivitates-aglona-nosledzies-naaizmerstulei-veltitais-latgales-novada-lauku-skolu-8-jaunrades-darbu-konkurss/

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv