Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunrades konkurss

Riebiņu novada dome, Galēnu kultūrvēstures biedrība un Galēnu pamatskola izsludina jaunrades darbu konkursu, kas veltīta dzejniekam un reliģiju pētniekam Robertam Mūkam. Konkursa nolikums_R.Mūks