Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jauns projektu konkurss Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros

Šī gada rudenī pašvaldības un jaunatnes organizācijas varēs iesniegt projektus atklātā projektu konkursā “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana”, kas jau drīzumā tiks izsludināts Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas ietvaros.


Projekta konkursa mērķis ir atbalstīt 30 pašvaldību un jaunatnes organizāciju projektus, lai nodrošinātu konsultācijas starp politikas veidotājiem un jauniešiem par Strukturētā dialoga VI. cikla tēmu “Jaunieši Eiropā – kas tālāk?” un citām pašvaldībai aktuālām tēmām.
Projektu ietvaros varēs īstenot tādas aktivitātes kā forumus, diskusiju pasākumus, tematiskās darba grupas un citus līdzīgus pasākumus, kuri vērsti uz jauniešu un vietējo politikas veidotāju dialogu.

Projektu iesniegšanas un īstenošanas termiņi
Plānotais projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš – šī gada oktobris. Plānotais projektu īstenošanas uzsākšanas termiņš – šī gada novembris (precīzi datumi tiks norādīti atklātajā projektu konkursa nolikumā).

Projektu iesniedzēji
- Pašvaldība, kas atbilst Jaunatnes likuma 12. panta trešās daļas nosacījumiem.
- Jaunatnes organizācija, kas atbilst Jaunatnes likuma 6. panta pirmās daļas nosacījumiem.

Pieejamais finansējums
Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējuma apmērs no valsts budžeta finanšu līdzekļiem ir 2000 eiro.

Informatīvs seminārs projektu iesniedzējiem
Pēc atklātā konkursa izsludināšanas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra (JSPA) organizēs informatīvu semināru par konkursa nosacījumiem un projektu pieteikumu sagatavošanu. Sīkāka informācija par semināru tiks publicēta JSPA tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv .

Avots: Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv