Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunsargu nodarbības Aglonā

Tev ir iespēja lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku!

  Jaunsardze ir Aizsardzības ministrijas organizēta un vadīta jauniešu interešu izglītības forma, kuras mērķis ir jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā, patriotisma, pilsoniskās apziņas, biedriskuma, drošsirdības, fizisko spēju un disciplīnas sekmēšanā. Vienlaikus Jaunsardzes uzdevums ir ieinteresēt jauniešus par militāro dienestu, tādējādi paplašinot motivēta profesionālā dienesta personālsastāva atlases iespējas.

Jaunsardzē iestājas brīvprātīgi. Par jaunsargu var kļūt ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 12 līdz 18 gadiem, tikai ir jāprot Latvijas Republikas valsts valoda.

Jaunsargi nodarbībās ne tikai apgūst tādas zināšanas un iemaņas, kuras skolā nemāca, bet arī var savus spēkus pabaudīt aizraujošos pasākumos – savās Jaunsargu „Vīru spēlēs”, jaunsargu nometnēs, pārgājienos un izbraucienos ar laivām, kā arī ekskursijās uz Nacionālo bruņoto spēku vienībām, kur ir iespēja iepazīt karavīra īsto ikdienu.

Jaunsargu nodarbības notiek Aglonas vidusskolā sporta hallē, otrajā stāvā Sporta kabinetā.

P.  15:25-17:35

T.  14:20-16:30

C.  14:20-17:10

    

Tuvāka informācija pie Jaunsargu instruktora Jāņa Šņukuta, m.t.: +37126165835

Ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv