Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Jaunu projektu konkursu programma “Plaukstošu kopienu attīstībai”

Latvijas Kopienu iniciatīvu fonds (LKIF) šodien, 9. jūnijā, izsludina jaunu projektu konkursu programmā “Plaukstošu kopienu attīstībai”.

Latvijas Kopienu Iniciatīvu fonda (LKIF) jau ilgus gadus atbalsta biedrības un nodibinājumus, kas veic kopienu centru funkcijas Latvijas reģionos, kuru darbības mērķis ir vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošana; kas īsteno dažādas iniciatīvas sociālā atbalsta vai pakalpojumu, veselības veicināšanas un izglītības jomā un kam ir stabila un ilglaicīga sadarbība ar vietējo pašvaldību un/vai vietējiem uzņēmējiem.

Turpinot iesākto, 2014. gada 9. jūnijā LKIF izsludina projektu konkursu jaunā programmā „Plaukstošu kopienu attīstībai”. Tajā īpaša uzmanība būs pievērsta kopienu centru darba ilgtspējas nodrošināšanai un sociālās uzņēmējdarbības iniciatīvu atbalstam.

Programmas „Plaukstošu kopienu attīstībai” ietvaros finansējumu var saņemt:

-          jaunu pakalpojumu iedzīvotājiem ieviešanai;

-          sociālās uzņēmējdarbības uzsākšanai;

-          kopienas centra telpu sakārtošanai,

-          mēbeļu un aprīkojuma iegādei,

-          pasākumiem iedzīvotāju izglītības, veselības, un nodarbinātības veicināšanai.

Projektu pieteikumus var iesniegt līdz š.g. 29. augustam, 16.00 slēgtā aploksnē personīgi LKIF telpās Kr.Valdemāra ielā 149-507.kab. Rīga, LV-1013. vai sūtīt pa pastu (pasta zīmogs 2014. gada 29. augusts), ar norādi Programmai „Plaukstošu kopienu attīstībai”.

Vairāk par projektu konkursu pielikumā un LKIF mājas lapā www.iniciativa.lv

Informācijas avots:

Elita Uzulēna
LKIF projektu un komunikāciju vadītāja
T. 26558082