Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Jūsu nākotne jūsu rokās!

Katrs cilvēks sapņo par skaistu nākotni. „Jādzīvo ar tagadni, bet jāstrādā – uz nākotni”. Lai piepildītu savus sapņus, jābūt vienmēr pārliecinātam, jābūt mērķim un vēlmei, kaut ko sasniegt. Ja nav tā visa, tad nav arī dzīvei satura. Muļķīgi dzīvot tāpat vien, tērēt laiku uz nevajadzīgām ne tev, ne citiem lietām un darbiem.


Cilvēks – savas dzīves celtnieks, un no tā, kādu materiālu viņš ir izvēlējies, ir atkarīga viņa nākotne.

Jau trešo gadu Latvijā tiek realizēts projekts „Proti un dari”, kas ir paredzēts jauniešiem vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kuri pašlaik nemācās, nestrādā algotu darbu un nav reģistrējušies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā bezdarbnieki. Jauniešiem ir iespēja apmeklēt karjeras un psihologa konsultācijas, iesaistīties neformālās izglītības apmācībās, semināros, nometnēs, uzzināt par projektiem un uzņēmējdarbību, uzzināt par brīvprātīgo darbu un arī gūt pieredzi šajā jomā, apmeklēt uzņēmumus un iestādes, pasākumus un radošās darbnīcas.

Februārī Aglonā trīs jaunietes no projekta piedalījās neformālās izglītības apmācībās, kur apguva dažādas radošās prasmes un iemaņas floristikā. Viņas iemācījās veidot mandalas, gatavot apsveikumus un noformēt dāvanas, darināt ziemas pušķi un kompozīciju „Somiņa”.

Martā jaunietes piedalījās apmācībās „Akvagrims” un „Hennas māksla”, kur uzzināja par hennas vēsturi, par ādas apstrādi un sagatavošanu pirms zīmēšanas, par dažādām tehnikām, kā arī apguva praktiskās iemaņas.

Visas zināšanas un prasmes, kuras tiek apgūtas apmācībās un nodarbībās, palīdz jauniešiem atrast darbu vai uzsākt savu uzņēmējdarbību. Ir iespēja iepazīt to profesiju, par kuru sapņo jaunietis, un tad vēlāk iestāties izglītības iestādē, lai iegūtu to specialitāti.

Jaunieši, no jūsu izvēles ir atkarīga nākamā diena! No tā, kā mēs dzīvojam tagad, kā mēs domājam, kā rīkojamies, no tā ir atkarīgs viss.

Ja vēlies iesaistīties, piesakies pie projekta vadītājas Marinas Krasovskas  (e-pasts: marina.krasovska@aglona.lv vai mobilais 27653678). Vai arī atnāc uz BJBLPC „Strops”, kur tev sniegs plašāku informāciju.

 

Īsi par projektu:

Eiropas Sociālā fonda finansētais projekts “PROTI un DARI!”, Nr.8.3.3.0/15/I/001 ir unikāls ar to, ka katram projektā iesaistītam jaunietim tiek sniegts individuāls, tieši viņam domāts atbalsts. Balstoties uz jaunieša prasmēm, interesēm, iespējamiem attīstības virzieniem un vajadzībām, jaunietim tiek izstrādāta individuālo pasākumu programma, piedāvājot piemērotus atbalsta pasākumus, kas var ietvert tādas aktivitātes kā neformālās un ikdienas mācīšanās, speciālistu konsultācijas (psihologs, karjeras konsultants u. c., izņemot ārstniecības personālu), dalība pasākumos (nometnes, semināri, sporta aktivitātes, kultūras pasākumi), brīvprātīgais darbs, iesaiste nevalstisko organizāciju un jauniešu centru aktivitātēs, pasākumos un projektos, profesijas specifikas iepazīšana, tai skaitā vizītes uzņēmumos, lai izvēlētos iegūt profesionālo kvalifikāciju vai apgūt arodu pie amata meistara, iesaiste vietējās sabiedriskajās aktivitātēs, specifiski pasākumi mērķa grupas jauniešiem ar invaliditāti. Katrs jaunietis, īstenojot savu individuālu pasākumu programmu, var tikt iesaistīts projektā līdz 9 mēnešiem.

Projekta mērķis ir attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara, Nodarbinātības valsts aģentūras vai Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotajos Jauniešu garantijas projektu pasākumos vai Nodarbinātības valsts aģentūras īstenotajos aktīvajos nodarbinātības vai preventīvajos bezdarba samazināšanas pasākumos, kā arī nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā.

Vairāk informācijas par projektu “PROTI un DARI!” var atrast aģentūras tīmekļa vietnē www.jaunatne.gov.lv vai sazinoties ar aģentūras Struktūrfondu daļas darbiniekiem (tālruņa nr. 67356249).

 

Informāciju iesniedza: Marina Krasovska, projekta „PROTU un DARI” programmas vadītāja, tālr. 27853678