Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

“Kā darbu pie datora un birojā padarīt veselīgāku?”

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam pasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros projekts “Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā”. Projekta Nr. 19-00-A019.332-000007. Semināru cikls “Digitalizācija un viedās tehnoloģijas palīgs mazajam un vidējam lauku uzņēmējam”. Seminārs ZOOM platformā.

Mērķauditorija: Latgales reģiona uzņēmēji.Mērķis: Iepazīstināt uzņēmējus ar ergonomikas pamatiem darbā ar datoru; veidot sapratni par biroja veidu atšķirīgumu.

Pasniedzējs: Dr.oec., Mg.comp.sc., docente Rīgas Stradiņa universitātē, 5 grāmatu un daudzu rakstu autore, „Dokumentu un biroja pārvaldības rokasgrāmatas” vadošā autore Ieva Kalve.

Ko uzņēmējs iegūs: zināšanas par attālināto un klātienes darbu, to atšķirībām darba organizācijas jomā; ergonomikas pamati darbā ar datoru (un viedierīcēm); sapratni par biroja izveidi no ergonomikas viedokļa.

Norises vietas, moderators:

 • Zoom tiešsaistē 27.05.2021, saite tiks nosūtīta uz dalībnieka e-pastu pēc reģistrācijas.

Moderators: Marika Rudzīte-Griķe e-pasts latgales.uznemejs@gmail.com

Semināra darba kārtība

12:45 – 13:00 Dalībnieku pieslēgšanās Zoom lekcijai.
13:00-13:10 Projekta vadītāja Mārīte Romanovska par projektu „Tūristam draudzīgs Latgales uzņēmējs digitalizācijas laikmetā
13:10 – 17:10
 1. 1.     Ikdienas ergonomika
 •   Ķermeņa un mēbeļu “valoda”, to nozīme pareizā darba telpu iekārtošanā
 •   Saskarsmes distance
 •   Apmeklētāja izjūtas un „tiesības” uz telpu
 •   Mēbeļu un ierīču izvēles un izvietojuma principi
 •   Ergonomiska darba vieta vadītājam un darbiniekiem – kopējais un atšķirīgais
 1. 2.     Mobilais birojs un attālinātais darbs
 •   Kas notiek – paradigmas maiņa un aktuālākās tendences
 •   Plusi un mīnusi
 •   Ieteikumi mobilā un attālinātā darba organizēšanai
 •   Kā vadīt attālināti strādājošos?

 

 1. 3.     Mūsdienu risinājumi klasiskajā birojā
 •   Biroji: klasiskie un atvērtie, radošas pieejas birojam un piemēri
 •   Ergonomikas pamatprincipi (ieskaitot klēpjdatoru un mobilo telefonu)
 •   Efektivitātes procesi birojā: ieskats Lean, Kanban un 5S principos
 •   Darba ražīgumu ietekmējošie faktori, mērījumi un mērītāji

 

Lai piedalītos seminārā, pieteikšanās obligāta.

Pieteikšanās, aizpildot pieteikuma anketu  https://tinyurl.com/np6hf7rk

Seminārs ir bez maksas.

Vairāk informācijas savā partnerībā:

 •  Ludzas rajona partnerība – koordinatore Sandra Palma, ludzaspartneriba@inbox.lv;
 •  Rēzeknes rajona kopienu partnerība – izpilddirektore Ineta Elksne, ineta.elksne@rezeknespartneriba.lv
 •  Preiļu rajona partnerība – valdes locekle Valija Vaivode, preilupartneriba@inbox.lv;
 •  Ziemeļlatgales partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Ieva Leišavniece, ieva.leisavniece@yandex.com;
 •  Krāslavas rajona partnerība – stratēģijas administratīvā vadītāja Zane Ločmele, kraslavaspartneriba@inbox.lv
 •  Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” – koordinatore Inga Krekele, inga.krekele@gmail.com

Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Latgalē, izmantojot e-vides piedāvātās iespējas un apmācot uzņēmējus darbam ar tūristiem. Projekta realizācija ir iespēja sekmēt uzņēmējdarbības attīstību, tas ir ilgtermiņa ieguldījums Latgales reģiona uzņēmējdarbībā. Plānots, ka projekta rezultāts – Latgales reģiona uzņēmējdarbības attīstības stratēģija – būs viens no pamatiem, ko vietējās rīcību grupas iekļaus savās Sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģijās, tādējādi paredzot aktivitātes uzņēmējdarbības attīstībai jaunajā plānošanas periodā.  Projekta ietveros plānots organizēt apmācību ciklus – semināru ciklus visās sešās Latgales reģiona vietējās rīcību grupās, aptverot 19 novadu teritorijas (Aglonas, Baltinavas, Balvu, Ciblas, Dagdas, Daugavpils, Ilūkstes, Kārsavas, Krāslavas, Līvānu, Ludzas, Preiļu, Rēzeknes, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes).

Avots: biedrība “Preiļu rajona partnerība”

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv