Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kad jāizkar Latvijas valsts karogs?

Viens no Latvijas valsts simboliem ir sarkanbaltsarkanais Latvijas karogs, kura lietošanu nosaka Latvijas valsts karoga likums.

Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām izkar:

11.novembrī – Lāčplēša dienā;
18.novembrī – Latvijas proklamēšanas dienā;
1.maijā – Latvijas Satversmes sapulces sasaukšanas dienā, Darba svētkos;
4.maijā – Latvijas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā;
21.augustā – Latvijas Republikas faktiskās neatkarības atjaunošanas dienā.

Sēru noformējumā Latvijas valsts karogu pie publisko personu ēkām, privāto tiesību juridisko personu un personu apvienību ēkām, kā arī dzīvojamām ēkām novieto:

Pirmajā Decembra svētdienā –  pret latviešu tautu vērstā totalitārā komunistiskā režīma genocīda upuru piemiņas dienā;
25.martā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā,- 1949. gada 25. martā notika visplašākā Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz Sibīriju un citiem attāliem PSRS reģioniem;
14.jūnijā – Komunistiskā genocīda upuru piemiņas dienā,- 1941. gada naktī no 13. uz 14. jūniju notika Latvijas iedzīvotāju izsūtīšana uz PSRS soda nometnēm un piespiedu nometināšanas vietām;
17.jūnijā –  Latvijas okupācijas dienā;
4.jūlijā – ebreju tautas genocīda upuru piemiņas dienā.

Sēru noformējumā virs karoga pie kāta piestiprina melnu lenti, kuras platums ir 1/20 no karoga platuma un garums atbilst karoga platumam. Savukārt mastā uzvilktu Latvijas valsts karogu nolaiž pusmastā bez sēru lentes.

Latvijas valsts karogu lieto arī citos Ministru kabineta vai pašvaldību noteiktajos gadījumos. Latvijas valsts karogu var lietot tautas, reliģiskajos un ģimenes svētkos, atceres dienās un citos gadījumos, garantējot tam pienācīgu cieņu.
To, vai Latvijas valsts karogs tiek lietots atbilstoši likuma prasībām, uzrauga pašvaldība. Ja karogs nav pacelts un ir pārkāpts Latvijas valsts karoga pacelšanas veids vai kārtība, vispirms izsaka brīdinājumu, bet par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā, var uzlikt naudas sodu līdz trīsdesmit latiem, kā to nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 201.43 pants – Latvijas valsts karoga pacelšanas veida un kārtības pārkāpšana, kā arī nepacelšana un citu valstu karogu nepacelšana.

Vietās, kur Latvijas valsts karogs netiek lietots pastāvīgi, to paceļ ne vēlāk kā pulksten 9.00 un nolaiž ne agrāk kā pulksten 21.00, vai arī paceļ tad, kad sākušies svētki, svinības, sēru vai cita ceremonija, karogu nolaiž, kad minētie pasākumi beigušies.
Sīkāk – Latvijas valsts karoga likums

 

Informāciju sagatavoja un iesniedza:

Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv