Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kādi normatīvie akti un to grozījumi stājas spēkā no 2021. gada 1. janvāra?

Darbaspēka nodokļu izmaiņas.

2020 2021 2022 2023
Minimālā darba alga (MA), euro mēnesī 430 500
Darbaspēka nodokļu sloga mazināšana
Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) vispārējā likme, tai skaitā: 35,09% 34,09%
  • darba devēja likme,
24,09% 23,59%
  • darba ņēmēja likme
11% 10,5%
Solidaritātes nodokļa likme 25,5% 25%
Iedzīvotāju ienākuma nodokļa ( IIN) likmes
  • ienākumiem līdz 20 004 euro gadā
20% 20%
  • ienākumiem no 20 004 līdz 62 800 euro gadā
23% 23%
  • ienākumiem virs 62 800 euro gadā
31,4% 31%
Ar IIN neapliekamais minimums (NM)
Maksimālais NM, euro mēnesī 300 300
  • ienākumi, līdz kuriem piemēro maksimālo NM, euro mēnesī
500 500
  • ienākumi, virs kuriem nepiemēro NM, euro mēnesī
1 200 1 800
Atvieglojums par apgādībā esošu personu, euro mēnesī 250 250
IIN pārdale, pašvaldību budžetā valsts pamatbudžetā 80/20% 75/25%
Neapliekamais minimums pensionāriem, euro mēnesī 300 330
Mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) režīma ierobežošana
Apgrozījums, euro gadā 40 000 25 000
MUN likme no apgrozījuma 15% 25%
Apgrozījuma pārsniegumam piemērojamā likme 20% 40%
Nodarbinātie 5 pers. 1 pers.  - MU īpašnieks 1
  1. Attiecībā uz jau pieņemtiem mikrouzņēmumu darbiniekiem tiek noteikts pārejas periods līdz 2021gada 30.jūnijam., kura laikā līdz 2020.gada 31.decembrim tiks piemērots spēkā esošais Mikrouzņēmumu nodokļa likuma regulējums. No 2021.gada 1.jūlija par visiem mikrouzņēmuma darbiniekiem (izņemot vienīgo īpašnieku) būs jāmaksā darbaspēka nodokļi vispārējā kārtībā saskaņā ar likumu “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” un likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”.

 

Vairāk lasiet Finanšu ministrijas portālā.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv