Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kalendāru pāršķirot

2014.gada nogalē Aglonas bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrs „Strops” atzīmēja savu ceturto pastāvēšanas gadadienu. Četru gadu pastāvēšanas laikā Aglonas BJBLPC „Strops” ir ieguvis popularitāti gan Aglonas, gan kaimiņu novada iedzīvotāju vidū, 2014.gadā „Stropu” apmeklēja un smēla pieredzi tuvi un tāli ciemiņi.

Centrs piedāvā plašas brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, katru dienu ir iespējams spēlēt galda spēles, daudzfunkcionālās un attīstošās spēles, darboties ar lego. 2014.gadā iegādatas 8 jaunas galda spēles, viena āra spēle, konstruktori un lego komplekti, deju paklājs. Bērni labprāt skatās jaunākās multfilmas, klausās mūzikas ierakstus. Centrs nodrošina interneta izmantošanas iespējas. 2014.gadā bija iespēja apmeklēt neformālās izglītības pulciņu „Es protu”, „Datorpulciņš”, „Veselības vingrošana”, „Radošā angļu valoda”, „Prasmju lāde”, „Radītprieks” nodarbības, darboties pulciņā „Meistarstiķis”, attīstīt un pilnveidot savu dejotprasmi pulciņos „Ritma dejas” un „Zumba”. Pirmskolas vecuma bērni labprāt apmeklē tautisko deju nodarbības. Centrs piedāvā arī tematiskos pasākumus. Telpas vienmēr tiek noformētas atbilstoši gadskārtu tradīcijām un svētkiem. Vasaras sezonā tiek piedāvātas organizētās aktivitātes. Bērnu vidū ir iecienītas dzimšanas dienu ballītes centrā.
2014.gadā, sadarbībā ar izglītības darba speciālisti interešu izglītības jomā un novada izglītības iestādēm, centrā tika organizēti novada interešu izglītības pasākumi – konkurss „Anekdošu virpulis 2014”, konkurss-izstāde „Lidice 2014”, novada dzejas un dziesmu festivāls „Mīlestības pasaule un es tajā”, novada jauno vides pētnieku forums „Skolēni eksperimentē” un vides izziņas spēļu konkurss „Iepazīsti vidi”, vokālās mūzikas konkurss „Balsis 2014”, novada skatuves runas konkurss, novada konkurss- izstāde „Trejdeviņas saules lec”. Centrā tika organizēti vairāki semināri novada izglītības iestāžu pašpārvalžu līderiem un dalībniekiem, semināri direktoru vietniekiem, klašu audzinātāju MK vadītājiem un skolotājiem.
2014.gadā, sadarbībā ar NVO „Neaizmirstule” projekta „Iedzīvotāju aktivitātes Aglonas novadam” ietvaros, centrā bērniem bija iespējas piedalīties un gūt jaunas iemaņas hobijdarbnīcās „Nāc un dari!’ un sadzīves prasmju nodarbībās „Es to protu”, jaunieši iesaistījās un darbojās atbalsta grupā „Vienaudži vienaudžiem”, „Motivācijas skolas” nodarbībās. Projekta „Neformālās izglītības aktivitāšu nodrošināšana Aglonas novada jauniešiem” ietvaros centrā bija iespēja jauniešiem apgūt dekupāžas, filcēšanas iemaņas, piedalīties biedrības „Papardes zieds” rīkotajā seminārā, rast jaunas idejas stila un imidža konsultācijā.
Aglonas BJBLPC „Strops” aizvien pieprasītāki kļust spēļu bibliotēkas pakalpojumi, spēles 2014. gadā tika izsniegtas 155 reizes. Jauns un pieprasīts ir tūrisma resursu punkta un resursu punkta jaunajiem vecākiem pakalpojums.
Centrā ikviens ir laipni gaidīts, te var lietderīgi pavadīt laiku kopā ar draugiem, piedalīties organizētajās aktivitātēs, darboties radošajās darbnīcās, apmeklēt neformālās izglītības nodarbības.
Informācija par centra aktivitātēm ir pieejama sociālajos tīklos web: www.draugiem.lv/centrs, kur ir reģistrējušies 975 dažāda vecuma sekotāju un to 2014.gadā apmeklējuši 23184 reizes, un twitter: @BJC_Strops.

Informāciju iesniedza  Aglonas BJBLPC „Strops” vadītāja Lolita Kaļāne

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv