Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kandidātu sarakstu iesniedzēju zināšanai

2017. gada 3. jūnija republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu kandidātu sarakstu sagatavošanai lietotājprogrammā “Balsis PV 2017” jāsazinās ar Aglonas novada vēlēšanu komisijas  sekretāri Rutu Giluči, tālrunis 26159464.


Svarīgāko, kas jāievēro sagatavojot un iesniedzot kandidātu sarakstus pašvaldību vēlēšanām, kā arī iepazīties ar sarakstu sagatavošanas lietotājprogrammu “Balsis PV 2017” var Latvijas pašvaldību Savienības mājas lapā http://www.lps.lv/lv/seminari-un-video/videoarhivs/3588-seminars-deputatu-kandidatu-saraksta-sagatavosana-un-iesniegsana-3-junija-pasvaldibu-velesanam.

Drošības nauda iemaksājama kontā (I. Pogas rīkojums Nr.2-1.1 /1631.03. 2017.)
Aglonas novada dome Somersetas iela 34, Aglona, LV – 5304
Reģ. Nr. 90000065754    N/k    Nr. LV 47UNLA 0026000130122
A/s “SEB banka”   Kods UNLALV2X

Informāciju iesniedza: Lidija Šatilova, Aglonas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv