Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kapu svētki 2015. gadā

 

30. maijs, sestdiena

14.00 Leitānu kapi, Aglonas draudze

15.00 Gūteņu kapi, Aglonas draudze

31. maijs, svētdiena

14.00 Rutuļu kapi, Rušonas draudze

6. jūnijs, sestdiena

13.00 Egļu kapi, Rageļu draudze

14.00 Raginsku kapi, Rageļu draudze

13. jūnijs, sestdiena

11.00 Sv. Mise Rušonas baznīcā

12.30 Kristapiņu kapi, Rušonas draudze

14. jūnijs, svētdiena

12.00 Sv. Mise Peipiņu baznīcā

13.00 Peipiņu kapi

20. jūnijs, sestdiena

14.00 Gutas kapi, Bērzgales draudze

15.00 Pansionāta “Krastiņi” kapi, Bērzgales draudze

24. jūnijs, trešdiena

12.00 Sv. Mise Rageļu baznīcā

13.00 Rageļu kapi

27. jūnijs, sestdiena

13.00 Valaiņu kapi, Aglonas draudze

14.00 Borekstu kapi, Aglonas draudze

28. jūnijs, svētdiena

13.30 Makušu kapi, Bērzgales draudze

13.30 Staškeviču kapi, Peipiņu draudze

4. jūlijs, sestdiena

13.00 Madalānu kapi, Bērzgales draudze

14.30 Solkas kapi, Rušonas draudze

5. jūlijs, svētdiena

15.00 Rušonas kapi

11. jūlijs, sestdiena

13.00 Eikšu kapi (ar Sv. Misi), Rušonas draudze

12. jūlijs, svētdiena

13.30 Šķeltovas kapi, Peipiņu draudze

14.00 Silišķu kapi, Bērzgales draudze

15.00 Dunsku kapi, Bērzgales draudze

19. jūlijs, svētdiena

12.00 Sv. Mise Bērzgales baznīcā

13.00 Bērzgales kapi

14.00 Ezeraukinu kapi, Aglonas draudze

25. jūlijs, sestdiena

13.00 Ondzuļu kapi (ar Sv. Misi), Rušonas draudze

15.00 Lipsku kapi, Rageļu draudze

26. jūlijs, svētdiena

13.30 Kūdeņu kapi, Peipiņu draudze

1. augusts, sestdiena

13.00 Slobodas kapi, Rageļu draudze

14.00 Dudeļu kapi, Rageļu draudze

9. augusts, svētdiena

14.00 Aglonas kapi

Informāciju iesniedza: Daumants Abrickis, Aglonas bazilikas priesteris

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv