Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Karjeras nedēļa novada izglītības iestādēs

Jau astoto gadu pēc kārtas VIAA organizē Karjeras nedēļu. Trešo gadu tā notika ar projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001 atbalstu.

Karjeras nedēļas sauklis šogad bija “Klau! Sadzirdi savas iespējas!” Sauklis, kas pateica – Karjeras nedēļā nevienu nemācīs dzīvot un nespiedīs uz izvēlēm, kurām  viņš nav  gatavs. Saukļa īsā versija KLAU!  draudzīgi, bez didaktikas, jauniešiem pieņemamā veidā:

  • Pievērš uzmanību
  • Aicina uz ieklausīšanos
  • Aicina uz iesaisti sarunā.

Pēc  VIAA apkopotās informācijas, šogad Karjeras nedēļas pasākumos iesaistījās jaunieši no kopumā 70 pilsētu, novadu un pašvaldību apvienību izglītības iestādēm un 17 Profesionālās izglītības kompetences centriem (PIKC). Karjeras nedēļas pasākumos no 26. līdz 30. oktobrim izglītības iestādēs visā Latvijā šogad vairāk nekā 1080 dažādos grupu pasākumos attālināti un tiešraidēs piedalījušies vairāk nekā 68 000 jaunieši.

Mudinot jauniešus pieņemt izsvērtu lēmumu par profesijas izvēli, šī gada Karjeras nedēļas aizvadīta ar saukli “Klau! Sadzirdi savas iespējas”, aicinot izmantot jauniešiem plaši pieejamo karjeras atbalstu un ieklausīties skolotāju, karjeras konsultantu un vecāku padomos. Karjeras nedēļas laikā izglītības iestādēs Latvijā notika arī dažādi citi ar karjeras izvēli saistīti pasākumi. Kopumā  bija vairāk nekā 1080 pasākumu. Aizvadīta Karjeras nedēļa attālināti un klātienē norisinājās arī Aglonas vidusskolā un Priežmalas pamatskolā.  Jau pirms Karjeras nedēļas  skolas tika iepazīstinātas ar Karjeras nedēļas pasākumu plānu, lai Karjeras nedēļas norisi neietekmētu attālinātais mācīšanās process.

 Mērķi un uzdevumi:

  • attīstīt prasmes apzināties izglītības un darba vērtību;
  • apzināties karjeras plānošanu un tās nepieciešamību;
  • atrast, izvērtēt un izmantot informāciju par profesijām, izglītību un mācīšanās iespējām;
  • izvērtēt savas spējas, intereses, vajadzības.

Tika novadītas klases stundas Aglonas vidusskolas 9.- 12. klašu  un Priežmalas pamatskolas 9. klases izglītojamajiem, kur skolēni skatījās, izvērtēja un vēlāk arī diskutēja par redzēto dokumentālajā filmā “Rītdiena pienāca vakar.”. Abu skolu 1.-8. klasēs notika klašu stundas, kur tika runāts par karjeru, par nākotnes sapņiem, par vecāku profesijām utt.

“Drosme sapņot. Kad es izaugšu, es kļūšu par …”  tas bija temats pārdomām, ko 5.- 8. klašu skolēni , pielietojot savas zināšanas un prasmes,  izklāstīja datorrakstā  Word programmā.  1.- 4.klašu izglītojamiem bija uzdevums uzzīmēt sevi pēc 20 gadiem. Vēl  5. – 12.  klašu skolēniem bija jāveido infografika “Durvis, kuras pastāsta…”.

Mērķis – prast izveidot infografiku  ar informāciju par noteiktu profesiju, par mācību priekšmetiem, kas nepieciešami šai profesijai, par tālākizglītības iespējām, par  darba iespējām, par informācijas avotiem internetā u.tml.

Aglonas vidusskolas bibliotēkā bija iespēja iepazīties ar  informācijas stendu karjeras attīstības atbalstam (grāmatas, informatīvais materiāls, spēles).

Svarīgi Karjeras nedēļas pasākumi šajā gadā bija diskusijas tiešsaistē, kurās piedalīties bija aicināti gan vecāki, gan skolotāji, gan skolēni, gan jebkurš interesents. Viena no tiešsaistes diskusijām bija veltīta atsevišķi vecākiem “Karjeras lēmums. Kā virzīt? Kā runāt? Kā atbalstīt?”, kuras galvenā tēma bija ģimenes loma, paaudžu atšķirības un grūtības karjeras izvēles procesā; otra – diskusija jauniešiem “Uzklausi, padomā un izlem pats!” par karjeras izvēles atbalsta resursiem. Gan vecākiem, gan izglītojamajiem jau laicīgi bija izsūtīti epasti E-klasē ar attiecīgo informāciju un  tiešsaistes adresēm.

Noslēdzoties Karjeras nedēļai, 5. – 12. klašu izglītojamajiem E-klasē tika izsūtīta aptauja. Aptaujas mērķis bija noskaidrot: vai un cik izglītojamo noskatījās filmu, cik piedalījās tiešsaistes diskusijās, un, ar cik bērniem Karjeras nedēļas laikā par nākotni ir runājuši vecāki.  Aizvadīta Karjeras nedēļa attālināti un klātienē. Tā bija interesanta, izzinoša, radoša. Paldies visiem, kas piedalījās!

   

Informāciju iesniedza: Ināra Ukina, Aglonas novada PKK

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv