Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kas jāzina ārkārtas stāvokļa teritorijas iedzīvotājiem

Ceturtdien, 3. jūlijā, Saeimas sēdē  izsludināja ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.

Lai efektīgi apkarotu ĀCM un nepieļautu tā tālāku izplatīšanos valsts teritorijā, līdz 2014. gada 1. oktobrim tika izsludināta ārkārtējā situācija Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, Daugavpils novada Ambeļu pagastā, Biķernieku pagastā, Demenes pagastā, Dubnas pagastā, Laucesas pagastā, Maļinovas pagastā, Naujenes pagastā, Salienas pagastā, Skrudalienas pagastā, Tabores pagastā, Vecsalienas pagastā un Višķu pagastā, Rēzeknes novada Kaunatas pagastā, Mākoņkalna pagastā un Pušas pagastā, kā arī Ludzas novada Brigu pagastā, Isnaudas pagastā, Istras pagastā, Nirzas pagastā, Ņukšu pagastā, Pildas pagastā un Rundēnu pagastā.Rīkojums nosaka atbildīgo institūciju pienākumus ĀCM ierobežošanā un likvidēšanā. Atbildīgā institūcija par darbību koordināciju ārkārtējās situācijas laikā ir PVD un tā amatpersonām ir tiesības iekļūt privātā īpašumā visu nepieciešamo Āfrikas cūku mēra apkarošanas pasākumu īstenošanai. Tāpat PVD nosaka dzīvnieku un to produktu izmantošanas un pārvietošanas kārtību, kā arī transportlīdzekļu kustības ierobežojumus un citus pasākumus ĀCM ierobežošanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem par epizootiju uzliesmojuma likvidēšanu un draudu novēršanu. Kas jāzina iedzīvotājiem, cūku turētājiem un medniekiem par rīcību Āfrikas cūku mēra un Klasiskā cūku mēra karantīnas teritorijā:  Ieteikumi_iedzīvotājiemPDF.

Var saņemt kompensācijas par zaudējumiem, kas radušies ĀCM uzliesmojuma laikā: Kompensācijas_par_zaudējumiemPDF

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv