Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kastuļinā jauns rotaļu laukums

Saturs atjaunots: 1.12.2013.

Lai sekmētu bērnu aktīvo atpūtu, vides sakopšanu un aktivitāšu dažādošanu, kopš 2012.gada 19.decembra Kastuļinas pagasta biedrība „Ilzes krasti” realizēja projektu „Rotaļu laukuma atjaunošana Aglonas novada Kastuļinas pagastā”, kā rezultātā Kastuļinas pagasta bērniem ir izveidots jauns rotaļu laukums, kur interesanti pavadīt laiku gan kopā ar vecākiem, gan ar saviem vienaudžiem, gan pirmsskolas skolotājiem.

Projekta gaitā veikta bērnu rotaļu un atpūtas laukuma labiekārtošana. Atjaunots žogs, novietotas rotaļu iekārtas – karuselis, divvietīgas šūpoles, rotaļu galdiņš ar soliņiem, atsperu šūpoles un rotaļu komplekss. Bērniem tagad ir pieejams drošs, inovatīvs un mūsdienīgs rotaļu laukums.
Priežmalas pamatskolas pirmsskolas skolotāji turpmāk bērniem varēs vadīt interesantas rotaļnodarbības skaistā un sakārtotā vietā. Arī sākumskolas skolēni rotaļlaukumā pavadīs brīvo laiku pēc stundām.
Bērnu rotaļu laukums izveidots ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tas noteikti veicinās un dažādos bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām, atzīst biedrības „Ilzes krasti” biedri.

Līdz šim Kastuļinas pagastā dzīvojošajiem bērniem nebija daudz iespēju brīvajā laikā izklaidēties piemērotā vidē un apstākļos, jo nebija tik ļoti nepieciešamā rotaļu laukuma. Iepriekšējais bija sliktā tehniskā stāvoklī, tas bija kļuvis ļoti nedrošs, tehniski un “morāli” novecojis. Bērniem nebija pilnvērtīgu iespēju atrasties drošā un patīkamā vidē. Jaunā un modernā bērnu rotaļu laukuma izveidošana palīdz risināt bērnu un arī ģimeņu ar bērniem brīvā laika pavadīšanas problēmu, veicinot un dažādojot brīvā laika pavadīšanu ārpus mājas. Nodarbojoties ar fiziskām aktivitātēm, tiks sekmēta arī bērnu fiziskā, garīgā, un sociālā attīstība.

Projekta finansējums – 5372.76 LVL . Aglonas novada domes līdzfinansējums – 604.47 LVL

Biedrības „Ilzes krasti” valdes priekšsēdētājs Andrejs Rakovs

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv