Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kastuļinas bibliotēkas Bērnu žūrijas eksperti apciemo Aglonas centrālo bibliotēku

Saturs atjaunots: 1.12.2013.

Bērnu/jauniešu žūrija pastāv jau 12 gadus. Tā ir Valsts Kultūrkapitāla fonda un Latvijas Nacionālās bibliotēkas lasīšanas veicināšanas programma. Ekspertu vērtēšanai šogad ir piedāvāta interesanta grāmatu kolekcija. Kastuļinas bibliotēkas 20 lasītāji (18 skolēni un 2 vecāki) kopš septembra kluvuši par Bērnu/jauniešu/vecāku žūrijas ekspertiem.

Viscentīgākie Priežmalas pamatskolas eksperti ir: K. Butlere (6.kl.), V.Hmeļnickis (4.kl.), A. Plešanova (4.kl.), V.Kirilovs (3.kl.), J.Murāne (3.kl.). Skolēni lasa noteiktās grāmatas tik centīgi, ka atliek vien izlasīt dažas un varēs jau aizpildīt anketas.
Arī vecāku žūrija strādā aktīvi. Jāatzīmē, ka vecāku piedalīšanās projektā veicina bērnu lasīšanas prieku.

21. novembrī Bērnu/jauniešu žūrijas eksperti ciemojās Aglonas novada centrālajā bibliotēkā, kur ciemiņus sagaidīja laipnās bibliotēkas darbinieces Dzintra, Aija un Ināra. Bibliotēkas vadītāja Dzintra Savitska iepazīstināja ekspertus ar Aglonas centrālās bibliotēkas vēsturi un grāmatu lasīšanas nozīmi. Bibliotekāres Aija un Ināra novadīja interesantu konkursu. Visiem sirsnīgs paldies par lielisko ekskursiju!

Bibliotēkas vadītāja Ausma Saratova.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv