Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kastuļinas pagasta bibliotēkā darbojas bērnu un jauniešu žūrija

Kopš 2009. gada darbojas Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstrādāta un Bibliotekāru biedrības īstenota lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu/jauniešu žūrija”, ko finansiāli atbalsta Valsts Kultūrkapitāla fonds. Kastuļinas pagasta bibliotēka jau divus gadus piedalījās šajā programmā.  Šogad žūrijas ekspertu vērtēšanai bija piedāvāta interesanta jauno grāmatu kolekcija. Visu vecuma grupu dalībnieki atzīst tās veiksmi. Grāmatas lasīja ātri, aizrautīgi, daloties atzinumos par saturu apspriedes laikā, izteicot savas domas arī zīmējumu veidā.  Šogad ekspertu pulks bija kuplāks, nekā iepriekšējo gadu: 25 cilvēki (20 skolēni un 5 vecāki). Ir jāatzīmē ekspertu ģimenes: Barovski, Karpovi, Paļēviči, Reščenko. Daudzās ģimenēs lasa tikai bērni: Arīna un Arsenijs Plešanovi, Jūlija un Raimonds Murāni, māsas Jūlija Bogdanoviča un Laura Voskresenska. Ir skolēni, kuri piedalījās programmā jau divus gadus – V. Kirilovs, V. Hmeļnickis, K.Butlere, S. Špele u.c. Centīgi strādāja visi lasītāji. 2014. gada programmas noslēguma „Mandarīnu pēcpusdienā” visi žūrijas eksperti saņēma pateicības un pārsteiguma balvas. 28. februārī četri eksperti brauks uz Lieliem lasīšanas svētkiem.

Aicinām bērnus un vecākus piedalīties „Bērnu/ jauniešu žūrija 2015” sezonā.

  

Informāciju un foto  iesniedza Kastuļinas pagasta bibliotēkas vadītāja Ausma Saratova

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv