Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kastuļinas pagasta pārskats par darbiem un notikumiem 2013. gadā

Aglonas novada pašvaldības Kastuļinas pagasta pārvalde ir novada pašvaldības izveidota struktūrvienība, kas pagasta pārvaldes teritorijā iedzīvotājiem un citām personām nodrošina likumā “Par pašvaldībām” un citos ārējos normatīvajos aktos noteikto pašvaldības sniegto pakalpojumu pieejamību.

Kastuļinas pagasta pārskats par 2013. gadu – skenēts pielikums
Kastuļinas pagasta bibliotēkas pārskats par 2013. gadu – skenēts pielikums
Kastuļinas Tautas nama pārskats par 2013. gadu – skenēts pielikums

Informācijas avots
Kastuļinas pagasta pārvalde