Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kastuļinas pagastā paveiktais

Jau no 2013. gada pagastā veiksmīgi tiek realizēti dažādi projekti. Tika noslēgti rotaļu laukuma atjaunošanas darbi, ko veica Kastuļinas pagasta biedrība “Ilzes krasti”, realizējot projektu, kuru atbalstīja Viduslatgale pārnovadu fonds  ar Aglonas novada domes līdzfinansējumu. Projekta gaitā veikta bērnu rotaļu un atpūtas laukuma labiekārtošana.

 

 

Atjaunots žogs, novietotas rotaļu iekārtas – karuselis, divvietīgas šūpoles, rotaļu galdiņš ar soliņiem, atsperu šūpoles un rotaļu komplekss. Bērniem tagad ir pieejams drošs, inovatīvs un mūsdienīgs rotaļu laukums, kas izveidots ar drošības un kvalitātes prasībām atbilstošu aprīkojumu, tas noteikti veicina un dažādo bērnu brīvā laika pavadīšanu ārpus dzīvojamām telpām.

 

 

 

Sadarbībā ar Krievijas Federācijas konsulātu Daugavpilī 2013. gadā atjaunoti 2. Pasaules kara Brāļu kapi, bet labiekārtošanas darbi tiek veikti katru pavasari par Kastuļinas pagasta pārvaldes budžeta līdzekļiem (stādītas puķes un stādi). Kopumā Kastuļinas pagastā ir 11 kapi, kuri regulāri tiek sakopti. Priežmalē darbojas arī feldšeru punkts.
2014. gadā pagasta iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” realizēja projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2014″ ietvaros. Konkursa budžetu veidoja  Līvānu, Preiļu, Vārkavas un Aglonas novadu pašvaldību piešķirtais finansējums. Iniciatīvas grupa “Priežmalas aktīvisti” brīvprātīgi iesaistījās šajā projektu konkursā, paši sagatavoja projekta pieteikumu, piegādāja un uzstādīja sporta inventāru trenažieru zālē, kuru apmeklē pagasta iedzīvotāji.

2015. gadā Kastuļinas Tautas namam tika uzstādīts jauns mūzikas un gaismu aprīkojums, kas tika iegādāts realizējot projektu “Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana Aglonas novada Kastuļinas TN”. Projektu atbalstīja ES Lauksaimniecības fonds lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programma (LAP) ar Aglonas novada domes līdzfinansējumu. Kastuļinas TN tika iegādāta jauna un mūsdienīga skaņu un gaismu aparatūra ( akustiskās sistēmas, aktīvie skatuves monitori, mikšerpultis, CD atskaņotājs, austiņas, radio mikrofoni, dažādi gaismas efekti un cits nepieciešamais inventārs).

2015. gadā bija veikts kāpņu telpas remonts daudzdzīvokļu mājā, kura ir novada īpašums (nomainītas ieejas durvis, nokrāsotas sienas un griesti). Pagasta pārvalde regulāri piedalās ESF projektā “Algotie pagaidu sabiedriskie darbi pašvaldībās”.

2016. gadā biedrība „Ilzes Krasti” piedalījās Aglonas novada pašvaldības rīkotajā mazo grantu projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli” un ieguva finansējumu 402.76 EUR apmērā informatīvā stenda atjaunošanai Priežmalē, kas atrodas pagasta centrā.

Projekta īstenošanas rezultātā tika atjaunots informatīvais stends, kurā tiks sniegta informācija visiem pagasta iedzīvotājiem un viesiem. Tika demontēts informatīvais stends, iegādāti nepieciešamie celtniecības materiāli, dekoratīvie puķu podi, iegādāts jauns informatīvais slēdzams stends, stenda pamatne noklāta ar bruģakmeni, sakopta un labiekārtota apkārtne. Projekta realizācijā piedalījās biedrības pārstāvji, Kastuļinas pārvaldes darbinieki un sabiedrisko darbu veicēji. Darbus vadīja pārvaldes saimniecības pārzinis Vjačeslavs Pokšāns.

 

 

 

 

 

2016. gada maijā veiksmīgi tika realizēts nodibinājuma “Viduslatgales pārnovadu fonds” mazo grantu projektu konkursa “Iedzīvotāji veido savu vidi 2016″ iniciatīvas grupas “Priežmalas aktīvisti” projekts “Sports Kastuļinas iedzīvotāju priekam”. Rezultātā ir iegādāts sporta inventārs (novusa galds, pneimatiskā šautene, divas futbola bumbas un viena volejbola bumba) trenažieru zālei, līdz ar to uzlabota zāles tagadējā materiāltehniskā bāze.

Kastuļinas pagasta Tautas namā regulāri notiek dažādi kultūras pasākumi, kuros aktīvi iesaistās ciemata iedzīvotāji.  Meteņu svinēšana Priežmalē vienmēr ir jautra un dažādām tradīcijām bagāta. Šogad svētki notika pašā ciemata centrā un pulcēja visus ciemata iedzīvotājus un ciemiņus. Priežmalas pamatskolas skolēni bija sagatavojuši priekšnesumus un atrakcijas. Visi svētku dalībnieki tika cienāti ar gardām pankūkām un karstu tēju.

Maija beigās Kastuļinas TN aicināja pagasta mazos iedzīvotājus uz pasākumu, kas veltīts Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai. Visus sagaidīja multfilmu varonis Minjons un viņa jautrā draudzenīte. Bērniem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, parādīt savu veiklību, padejot ar Minjonu un vienkārši jauki pavadīt laiku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jāatzīmē Tēva dienas pasākums, kurā tēvi piedalījās dažādās atrakcijās un stafetēs. Bērni ar lielu interesi vēroja savus tēvus sacenšoties, un katrs varēja pārliecināties par to, ka viņa tētis ir aktīvākais, veiklākais un stiprākais.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasaras noslēgumā pagasta jaunieši – pilngadnieki – tika aicināti uz Pilngadības svētkiem. Pasākumā demonstrēja „Filmas” – prezentācijas fotogrāfijās ar pilngadniekiem galvenajās lomās. Visi lomu atveidotāji saņēma „Oskarus”, bet par veiksmīgu „režiju” goda balvas saņēma gaviļnieku vecāki. Īpaša pateicība bijušajai pilngadnieku klases audzinātājai Karinai Stivriņai par  sirsnīgo veltījumu bērniem un viņu vecākiem. Paldies par jauki novadīto vakaru un brīnumaino salūtu!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viens no rudens skaistākajiem pasākumiem bija senioru vakars. Uz svētku  pēcpusdienu  atbrauca arī ciemiņi no SAC „Krastiņi”. Ikdienas rūpes tika atstātas mājās, bet līdzi paņemts labs noskaņojums. Pasākuma dalībniekus priecēja pašu tautas nama deju pulciņa bērni, Silmalas vokālais ansamblis „Noskaņa”, dejas soli varēja ritināt Irinas  Ščerbakovas akordeona melodijas ritmos. Visiem bija iespēja kavēties atmiņās, nolasīt mīļākos dzejoļus, nodziedāt savas jaunības dziesmas.

 

 

 

 

 

 

Kastuļinas pagasta iedzīvotāji ir iecienījuši zemledus makšķerēšanas sacensības.  Tās notiek Koškina un Dubuļu ezeros. 2015. gadā  Aglonas novada zemledus makšķernieki no trim pagastiem pulcējās uz Dubuļu ezera, lai rādītu savu zvejas meistarību.

Informāciju iesniedza: Pēteris Bekišs, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv