Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kastuļinas pagasts 2018. gadā

Kad aizvadīts kāds laika posms, ir vērts atskatīties uz paveikto un novērtēt padarīto. 2018. gads Kastuļinas pagastā pavadīts ar darbiem, svētkiem, uzvarām un panākumiem.

2018. gadā turpinājās  darbs pie investīciju piesaistes un projektu īstenošanas. Pašvaldība daļēji realizēja Zivju fonda projektu Nr. 1.49. “Zivju resursu pavairošana Aglonas novada Pakaļņa, Biešonu, Okras, Dubuļu un Jidausa ezeros”, kura ietvaros Aglonas novada Kastuļinas pagasta Dubuļu ezera zivju resursi tika papildināti ar 7000 vienvasaras līdaku mazuļiem. Zivju resursu papildināšana notika Pārtikas un veterinārā dienesta un Valsts vides dienesta uzraudzībā. Sakarā ar silto rudeni tika kavēta zivju nozveja, tāpēc projektā plānotais zivju daudzums (27000 gab.) netika piegādāts līdz projekta īstenošanas termiņa beigām – 31.10.2018, attiecīgi projekts īstenots daļēji. Projekta kopējās izmaksas sastāda 2109,03 EUR (ar PVN). Zivju fonda finansējums – 1743,00, bet Aglonas novada domes līdzfinansējums – 366,03 EUR (PVN – 21 %) no projekta kopējām izmaksām.
Projekta Nr. 17-03-A00702-000093 “Publiskās infrastruktūras atjaunošana Aglonas novadā” aktivitāšu īstenošana skāra arī Kastuļinas pagastu - plānots veikt  pašvaldības grants autoceļa K–2 Dunski – Deņeva – Kastuļina I kārta un K–29  Butkānu kapi – Lejas Butkāni pārbūves darbus (cietā seguma uzklāšana).  Projekta realizācijas rezultātā tiks nodrošināta grants ceļu kvalitātes paaugstināšana un satiksmes drošības uzlabošana, veicināta uzņēmējdarbības attīstība  Aglonas novada teritorijā. Projekta īstenošanas termiņš  – 20.03.2019.

Veselības aprūpe
Veselības aprūpes pakalpojumus Kastuļinas pagasta iedzīvotājiem nodrošina feldšeru -vecmāšu punkts, kurā strādā ambulatorās aprūpes ārsta palīgs. Iedzīvotājus pieņem trīs reizes nedēļā: otrdien, ceturtdien un sestdien. Feldšeru punktā tiek veiktas profilaktiskās apskates, injekcijas pieaugušajiem un bērniem, kā arī iedzīvotāju vakcinācija. Tiek veiktas profilaktiska rakstura pārbaudes arī Priežmalas pamatskolā. Notiek diabēta slimnieku uzraudzība, kā arī citu slimnieku uzraudzība ar hroniskām slimībām. Akūtiem slimniekiem tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība. Feldšeru-vecmāšu punkts veselības aprūpes pakalpojumus katru darba dienu sniedz aptuveni 10 -12 pacientiem. 2018. gadā vides pieejamības nodrošināšanai pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem feldšeru punktā tika veikti šādi pārbūves darbi: paplašinātas durvju ailes un nomainītas durvis, paplašināta tualetes telpa un veikts sienu, griestu, grīdas remonts, nomainīta santehnika, uzstādīti paceļami roku balsti, uzstādītas jaunas rozetes un slēdži, kā arī iebūvētas griestu lampas. Ierīkota jauna nobrauktuve ar metāla segumu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kultūras pasākumi
Pērn Kastuļinas pagasta Tautas nams atzīmēja lielu jubileju – 30 gadi, kopš tika uzcelta tautas nama ēka. Toreiz tas bija liels notikums vietējo iedzīvotāju dzīvē, jo vienā ēkā sāka darboties tautas nams un bibliotēka, pārvaldes grāmatveži, bet vēlāk tika izveidots feldšeru- akušieru punkts, pasts un veikals. Rezultātā izveidojās neliels, bet ērts centrs iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai.

 

Tautas namā regulāri tiek rīkoti kultūras pasākumi: februārī Valentīndienas pasākums, kur tiek sumināti kāzu gadadienu jubilāri.

 

Martā tiek rīkots Sieviešu dienai veltīts sarīkojums “Jums sievietes”, maijā – Mātes dienai veltīts koncerts un Bērnības svētki “Vasariņai skaisti rīti”, jūnijā Līgo svētku svinēšana.

Augustā – Pilngadības svētki.

Septembrī – Senioru balle, Rudens balle, gada noslēgumā – Ziemassvētku pasākumi bērniem un pieaugušajiem. Tautas namā darbojās pašdarbības kolektīvi: bērnu deju kolektīvs, bērnu dramatiskais pulciņš, vokālais ansamblis un pieaugušo dramatiskais pulciņš. Bieži pasākumi tiek rīkoti sadarbībā ar Priežmalas pamatskolas kolektīvu. Skolotāju vadībā 6.-9. klašu skolēni gatavoja rotaļas, spēles, teatralizētus priekšnesumus pasākumam “Jautrā Masleņica”.

Bibliotēkas darbība
Saskaņā ar Aglonas novada apstiprinātājiem bibliotēku lietošanas noteikumiem, lietotāji saņem bezmaksas pakalpojumus, kuri apstiprināti Aglonas novada domē 2009. gada 29. decembrī. 2018. gadā aktīvo lasītāju skaits – 172, no tiem 67 bērni un jaunieši līdz 18 gadiem, 17 – pensionāri, 36-strādājošie, 28 – bezdarbnieki, 26 no lietotājiem ir vīrieši. Iepriekšējā gadā turpinājās bibliotēkas krājuma papildināšana. Īpaša uzmanība tika veltīta bērnu un jauniešu literatūras krājumam, kā arī tika papildināta nozaru literatūras nodaļa. Ar jauniem eksponātiem papildinājās seno, lietišķo sadzīves priekšmetu ekspozīcija.
2018. gadā bibliotēkai bija abonēti 9 preses izdevumi, pieejamas bezmaksas datu bāzes Letonika un Lursoft Laikrakstu bibliotēka, portāls www. filmas. lv.
Bērniem (B+J) ir iegādātas 56 grāmatas (par pašvaldības līdzekļiem- 35), kas sastāda 21% no kopēja grāmatu skaita un iztērēti 220, 16 EUR (31% no piešķirtas naudas). Mūsu bērni-lasītāji vienmēr piedalās Bibliotēku nedēļā, Dzejas dienās, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļā, Ziemassvētku darbnīcās. Regulāri notiek bibliotekārās stundas. Skolēni attīsta lasīšanas prasmes un mācās analizēt izlasīto, izteikt savu viedokli gan mutvārdos, gan ilustrējot. Iemācās bibliotēku apmeklētāju gudrības.
Kopš 2013. gada piedalāmies LNB/VKKFS/LRKM Lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu /jauniešu/ vecāku žūrija”. Pērn LNB/VKKFS/LRKM finansējums sastādīja 69,78 EUR, pašvaldības ieguldījums 157,80 EUR.  Bērni labprāt lasa jaunākās grāmatas. Viņiem attīstās lasīšanas un analītiskās iemaņas. Katru gadu jauno lasītāju skaits pieaug. Bērnu žūrijā piedalījās 31 bērns un 5 vecāki, kopā 36 dalībnieki.

Pagājušajā gadā pirmo reizi 5.-6. klases skolēni piedalījās Nacionālā Skaļās Lasīšanas konkursā.
2018. gadā turpināti darbi novadpētniecības krājuma sistematizēšanā, papildināšanā. Regulāri tiek veidotas izstādes. Galvenais ziņu avots materiāla vākšanā bija Aglonas pašvaldības mājaslapa www.aglona.lv. Mapēs atrodas kopētie materiāli no vietējām avīzēm: „Ezerzeme”, „Latgales laiks” un Aglonas novada domes informatīvā izdevuma „Aglonas Novada Vēstis”. Novadpētniecības krājums atrodas daļēji ekspozīcijas zālē, daļēji abonementā. Šogad  tika iegādāta daktera P. Apīņa veidota grāmata „ Latvijai 100”, kurā ievietotas 4 mūsu iesūtītās fotogrāfijas.
2018. gadā apmeklētājiem sniegtas uzziņas par: rēķinu apmaksu internetbankā, Latvenergo rēķinu datu noskaidrošanu, darba vietu meklēšanu; CV uzrakstīšanu; LMT pakalpojumu iespējam, dzīvojamo ēku pirkšanu- pārdošanu. Bibliotēkā gada garumā tiek veidotas literāras, tematiskas un informatīvas izstādes. Svarīgāko 2018. g. izstāžu saraksts: “Rakstniekam Rudolfam Blaumanim- 155”, „Latvijas Atmodas ceļš”- 1991. gada barikāžu aizstāvjiem un LR  starptautiskās (de jure) atzīšanas dienai veltījums, “Dzejniekam Imantam Ziedonim- 85”, Bērnu zīmējumu ”Es mīlu manu zemi Latviju” izstāde, Latvijas Republikas gadadienai veltīta literatūras izstāde “Latvija simtgades laikā”, Latvijas 100 gadadienai: „100 manas dzimtenes foto mirkļi”, u.c.

Sporta aktivitātes
Pagastā regulāri tiek rīkoti sporta pasākumi, kurus labprāt apmeklē ne tikai vietējie, bet arī visi novada  iedzīvotāji. Uz futbola sacensībām brauc arī kaimiņu novadu sportisti. Jau par tradīciju kļuvusi pagasta sporta diena, kad sportiskajās aktivitātēs piedalās gan bērni, gan pieaugušie, gan ģimeņu komandas.

Iecienīts iedzīvotāju vidū ir biljarda turnīrs. Zemledus makšķerēšanas sacensībās vienmēr piedalās liels iedzīvotāju skaits. Pēc sacensībām visi kopā bauda svaigi gatavotu zivju zupu.

Pavasarī parasti iedzīvotāji tiek aicināti uz novusa, galda tenisa un dambretes turnīriem.

 

Vasaras periodā notiek sacensības makšķerēšanā no laivām un spiningošanā, kā arī pludmales volejbolā.

Pagājušajā gadā pagastā notika arī pludiņmakšķerēšanas sacensības uz dīķiem.

Informāciju iesniedza: Pēteris Bekišs, Kastuļinas pagasta pārvaldes vadītājs

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv