Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kastuļinas Tautas namam -30

28. aprīlī Kastuļinas pagasta Tautas namā pulcējās vietējie ļaudis un ciemiņi, lai atzīmētu lielu jubileju – 30 gadi, kopš pagastā tika uzcelts tautas nams.

Pasākumu atklāja pagasta pārvaldes vadītājs Pēteris Bekišs. Savā uzrunā viņš atsauca atmiņā tos laikus, kad radās ideja par ēkas celtniecību.

“Pateicoties toreizējā sovhoza “Kapiņi” direktora Jevgēnija Gorjačko neatlaidībai, enerģijai un stiprai pārliecībai, ka pagastā ir jābūt ēkai, kur pulcēsies vietējie iedzīvotāji, tika izstrādāts nākamā tautas nama projekts un saskaņotas visas atļaujas. Tā 1987. gadā Krāslavas celtniecības organizācija uzsāka celtniecību.”

Tautas nama atklāšana bija liels notikums vietējo iedzīvotāju dzīvē.  Vienā ēkā sāka strādāt kultūras iestādes – Tautas nams un bibliotēka.  Vēlāk uz šo namu pārcēlās pagasta pārvaldes grāmatveži, tika izvietots feldšeru akušieru punkts, pasts, un veikals. Rezultātā izveidojās neliels, bet ērts centrs iedzīvotāju vajadzību nodrošināšanai.

Un ciemata iedzīvotājiem tika piedāvāta iespēja apmeklēt kultūras pasākumus, piedalīties pašdarbības kolektīvos jaunajā aktu zālē. Vietējie iedzīvotāji  labprāt iesaistījās dažādu pasākumu organizēšanā, kopā pavadīja brīvo laiku, apmeklējot sev tīkamo pulciņu nodarbības, pašdarbības kolektīvus, ansambļus. Kastuļinas Tautas namu vairākkārt apciemoja arī ārzemju viesi. Izveidojās draudzīgas sadarbība ar izglītības iestādi – Priežmalas pamatskolas kolektīvu – skolēniem un pedagogiem, kuri piedalās dažnedažādu sarīkojumu veidošanā, kā arī ar Aglonas novada Kultūras centru. Svinīgo sarīkojumu vadīja Priežmalas pamatskolas skolotāja Anita Reščenko. Koncertā piedalījās vietējie un kaimiņu pagastu pašdarbnieki: Grāveru deju grupa “LīDejas” (vad. Inta Beikule), Šķeltovas amatierteātris “Šķeltovieši” (vad. Valentīna Jankeviča), Aglonas KC jauniešu popgrupa Guntas Gulbes – Kalvānes vadībā, Kastuļinas deju grupa “Black and white” (vad. Ludmila Pļešanova), vokālais ansamblis “Rečenjka” (vad. Nadežda Ivanova). Foto: Inese Nikitina, Kastuļinas TN vadītāja.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv

 

 

 • Meklēt lapā

 • Sadaļas

 • Tematiskās ziņas

 • Jaunākie raksti

 • Jaunākais forumā

 • Rakstu arhīvs

 • Baneri

  Latvijas Republikas Saeima

  Latvijas Republikas Prezidents

  Latvijas Republikas Ministru kabinets

  LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONS

  ziņo KNAB

  Eiropas Savienibas

  LV.lv

  Eiropas Regionalas attistibas fonds (ERAF)

  Eiropas Socialais fonds (ESF)

  Latvija, e-latvija, celvedis

  Valsts regionalas attistibas departaments

  Eiropas Savienibas strukturfondi

  Eiropas Lauksaimniecibas fonds lauku attistibai (ELFLA)

  Klimata parmainu finansu instruments

  Lauku atbalsta dienests

  EKOTUR

  LMT Latvijai

  E-veselība

  Altum

  NVA vakanču portāls

  Kraslavas mezsaimnieku apvieniba

  Daugavpils pilsetas zinu portals

  Kaimiņu ceļš

  Elektrības piedāvājums

  Latgale biznesam

  Lielā Talka