Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Katrs dzejolis gaida to, kurš viņu saprot…

Septembris – Dzejas dienu mēnesis. Grāveru pagasta bibliotēka Dzejas dienu pasākumus rīkoja 20. septembrī. Grāveru pamatskolas 2.-3.klašu skolēni kopā ar skolotāju Ilonu apmeklēja Grāveru pagasta bibliotēku. Tika runāts par to, kas ir dzeja, dzejnieks un Dzejas dienu tradīcija.

Par godu bērnu grāmatu autores Ineses Zanderes 55 gadu jubilejai, bibliotekāre bija sagatavojusi stāstījumu par dzejnieci, bet bērni izjusti un ar iedvesmu lasīja dzejoļus. Pasākums notika konkursa veidā. Izteiksmīgākie dzejoļu lasītāji bija Romans Paļenkovs, Alīna Suveizda un Valentīns Baranovs. „Sarunā par dzeju varēja pārliecināties, ka bērniem patīk dzejoļi, tāpēc gribētos, lai tas būtu paliekoši uz ilgu, ilgu laiku, varbūt pat visu viņu mūžu,” atzīmēja R.Bižāne.
Noslēgumā skolēni saņēma nelielas balvas.

Dzejas dienu pasākuma ietvaros notika arī Bērnu žūrijas 2013 jauno dzejoļu grāmatu prezentācija. I. Zanderes „Līze Analīze un citi slimnīcas skaitāmpanti” uzjautrināja un patika visiem. Liels paldies skolotājai Ilonai Ivanovai un bērnu vecākiem par ieinteresētību un pacietību!

GRāveru bibliotēkas bibliotekāre Raisa Bižāne

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv