Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Kļūsti par audžuģimeni!

Saturs atjaunots: 7.02.2018.

Latvijas bāriņtiesas meklē iespēju bērniem nonākt aprūpē ģimeniskā vidē. Audžuģimene ir ģimene, kas apguvusi īpašu apmācības kursu un saņēmusi audžuģimenes statusu. Šī ģimene var uzņemt audzināšanā uz noteiktu laiku bērnus no ģimenēm, kas nonākušas krīzes situācijā, vai arī bērnus, kuri zaudējuši savus vecākus vai kuru vecāki dažādu iemeslu dēļ nevar par viņiem rūpēties. Audžuģimene dod iespēju bērnam izaugt ģimeniskos apstākļos.


Kas var pretendēt uz audžuģimenes statusu

 • Audžuģimene var būt gan laulātie, gan persona.
 • Tu vari pretendēt uz audžuģimenes statusu, ja esi vecumā no 25 – 60 gadiem.
 • Izņēmuma gadījumā, ja tas ir bērna interesēs, uz statusu var pretendēt arī laulātie (persona), kas neatbilst minētajam vecumam. Visos gadījumos obligāti nepieciešams psihologa atzinums par laulāto (personas) piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Lai kļūtu par audžuģimeni

 • Jāvēršas savas dzīvesvietas bāriņtiesā, kur saņemsi detalizētu informāciju par to, kā iegūstams audžuģimenes statuss.
 • Bāriņtiesa mēneša laikā izskatīs dokumentus, izpētīs dzīvesvietas apstākļus, kā arī motivāciju un spējas audzināt bērnu.
 • Pēc iepazīšanās ar dokumentiem un izpētes veikšanas, bāriņtiesa sniegs atzinumu par piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.
 • Būs jāapmeklē bezmaksas audžuģimeņu mācību programma, pēc kuras kārtosi pārbaudes darbu.
 • Ja veiksmīgi tiks nokārtots pārbaudes darbs, bāriņtiesa lems par audžuģimenes statusa piešķiršanu.

Atbalsts audžuģimenei, kad ģimenē ievietots bērns

 • Tiks noslēgts līgums starp audžuģimenei un bērna deklarētās dzīvesvietas pašvaldību;
 • No 2018. gada 1. janvāra atlīdzības par audžuģimenes pienākumu pildīšanu apmērs ir atkarīgs no audžubērnu skaita audžuģimenē:

-  par vienu audžuģimenē ievietoto bērnu – 171 eiro mēnesī,

-  ja audžuģimenē ir ievietoti divi bērni – 222,30 eiro mēnesī,

-   ja trīs un vairāk bērni – 273,60 eiro mēnesī.

Mainoties bērnu skaitam audžuģimenē, tās apmērs tiek pārrēķināts.

 • Saņemsi pabalstu bērna uzturam, tā apmēru nosaka katra pašvaldība, bet ne mazāk kā EUR 215  bērnam līdz 6 gadu vecumam un ne mazāk kā EUR 258 bērnam no 7 gadu vecuma, kā arī pabalstu  apģērbam un mīkstā inventāra iegādei – par katru bērnu
 • Saņemsi bāriņtiesas, pašvaldības sociālā darbinieka atbalstu un palīdzību problēmu risināšanā;
 • Varēsi apmeklēt valsts apmaksātas atbalsta grupas un profesionāla psihologa konsultācijas.

No 2018. gada 1. janvāra

Par audžuvecāku, kurš saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu un nav sociāli apdrošināta persona (piemēram, nav darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) tiek veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, invaliditātes apdrošināšanai un apdrošināšanai pret bezdarbu.

Lai uzzinātu detalizētāku informāciju, aicinām sazināties ar sava reģiona Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas audžuģimeņu konsultantu (www.bti.gov.lv)  vai vērsties savas deklarētās dzīvesvietas bāriņtiesā .

Nāc un jautā arī tad, ja pašlaik vēl šaubies vai neko nezini par audžuģimenēm.

Informāciju iesniedza: Valentīna Krīvāne, Aglonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja,  mob. tel. 26156238.

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv