Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Kļuvām labestīgāki, palīdzot citiem…

Otrajos Ziemassvētkos Aglonas kultūras centrs aicināja piedalīties labdarības koncertā “Atver sirdi un dvēseli!” un  ziedot kancelejas preces Aglonas novada bāreņiem un bērniem no maznodrošinātajām ģimenēm, kuri apmeklē Aglonas novada izglītības iestādes. Aglonas Kultūras centra vadītāja Oksana Spīķe saka lielu paldies visiem, kuri atsaucās  aicinājumam ziedot bērniem!

Ikreiz, palīdzot citiem,  mēs palīdzam arī sev – iededzam sirdī prieka gaismiņu, kas palīdz kļūt labākiem, labestīgākiem un iejūtīgākiem.

 

 

 

 

Prieku sagādā arī bērnu, jauniešu mirdzošās acis, mirklī, kad viņiem tiek radīta iespēja uzstāties, parādīt savu talantu un vienkārši justies novērtētiem. Un noteikti jau arī apziņa, ka esi palīdzējis otram justies labāk. Kā saka sena tautas paruna – dodot gūtais neatņemams. Pateicības vārdu un laba vēlējumu pasākumā netrūka. Izglītības iestāžu vadītāji pateicās par palīdzību.


 

 

 

 

 

 

 

 

Arī turpmāk aicināsim Jūs ziedot citiem labdarības projektiem, lai mēs kopā paveiktu sabiedrībā nozīmīgus, labus darbus un radītu prieku citiem, uzsver KC vadītāja O.Spīķe.

„Jūsu sagādātās dāvaniņas aizceļos uz septiņām izglītības iestādēm:

Aglonas vidusskolu; Aglonas intertnātvidusskolu; Aglonas pirmsskolas izglītības iestādi; Aglonas Katoļu ģimnāziju; Šķeltovas, Grāveru un Priežmalas pamatskolām.

 

 

 

 

 

Gribu izteikt pateicības vārdus tiem, kuri palīdzēja organizēt šo sirsnīgo pasākumu.

Paldies Aglonas Bazilikas jauktajam korim un vadītājai Ievai Lazdānei, diriģentēm: Jutai Grebežai; Ingai Dzalbai; Guntai Putānei.

Paldies Aglonas KC popgrupai M.A.L.A.!

Paldies Bērnu brīvā laika pavadīšanas centra popgrupai!

Paldies maziem cāļiem un vadītājai Guntai Gulbei!

Paldies jaukajām sniegpārsliņām Unai Ušackai un Dacei Daukštei!

Paldies Aglonas novada izglītības iestādes vadītājiem par atsaucību!”