Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Koka skulptūras Aglonas novada Šķeltovas pagastā

2017. gada 18. oktobrī Aglonas novada dome iesniedza projekta pieteikumu Biedrības “Krāslavas rajona partnerība” izsludinātajā projektu konkursā. Projektu konkurss tika izsludināts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētas Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam 19.2. pasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.


2017. gada 20. decembrī tika saņemts Lauku atbalsta dienesta lēmums par projekta Nr. 17-03-AL33-A019.2202-000016 “Koka skulptūru dārza izveidošana Aglonas novada Šķeltovas pagastā” iesnieguma apstiprināšanu. Plānotais projekta aktivitāšu realizēšanas termiņš ir līdz 2018. gada 29. oktobrim.

Projektā plānotās aktivitātes:

koka skulptūru dārza izveidošana (tautu meita ar plāksni, kukainis, ķērne sviesta kulšanai, dzirnavas, velteņi, šaha figūra, divi mazi Jāņi, puisis ar makšķeri, velniņš, soliņš, plāksne ar apdzīvoto vietu nosaukumiem).
Ir veikta tirgus izpēte, 2018. gada 22. martā noslēgts līgums ar koktēlnieku Aigaru Rūrānu. Darbu izpildes laiks līdz 2018. gada 15. oktobrim.
Projekta kopējās izmaksas 9982.50 EUR ar PVN, attiecināmās izmaksas 9982.50 EUR, publiskais finansējums 8984.25 EUR, Aglonas novada domes līdzfinansējums 10% – 998.25 EUR.

 

Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) ietvaros http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm .

Informāciju iesniedza: Anita Podskočija, projekta vadītāja

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv