Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Koncerts Aglonas Bazilikā – atcelts sakarā ar traģēdiju Rīgā

24.novembrī plkst.13.00 Aglonas bazilikas Baltajā zālē Latvijas Republikas 95.dzimšanas dienai un sv. Cecīlijas dienai veltītais koncerts tiek atcelts.
Aglonas bazilikas kora skolas audzēkņi šajā dienā dziedās Sv.mises laikā.

Informāciju sagatavoja un iesniedza:
Zane Ločmele
Aglonas novada domes
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T: 65324573
e-pasts: zane.locmele@aglona.lv