Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konference “Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai”

29.septembrī Rēzeknē norisinājās konference “Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai”, ko rīkoja Norvēģijas Karalistes vēstniecība Latvijā un Norvēģijas Pašvaldību savienība (KS) sadarbībā ar Latvijas Pašvaldību savienību (LPS), Latvijas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM), Innovation Norway un Rēzeknes pašvaldību.

Konferencē tika diskutēti jautājumi par inovāciju nozīmi publiskajā sektorā Latvijas pašvaldībās un ar to saistītajiem izaicinājumiem, it īpaši Latgales reģionā.

Kāpēc inovācijas ir svarīgas? Kā valsts sektors var strādāt vēl inovatīvāk? Šie bija daži no jautājumiem, kurus konferencē apsprieda uzaicinātie dalībnieki – pārstāvji no dažādām Latvijas un Norvēģijas valsts un pašvaldību iestādēm, kā arī no uzņēmumiem. Norvēģu dalībnieku vidū bija pārstāvji no Lillehammeres Universitātes, Norvēģijas Pašvaldību savienības un Ārendāles pašvaldības. Atklājot konferenci, Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens uzsvēra reģionālās attīstības nozīmi Latvijā.

Par konferences norises vietu Rēzekne netika izvēlēta nejauši – Rēzeknei ir plaša un sena sadarbība ar Norvēģiju gan EEZ finanšu instrumentu ietvaros, gan citās jomās. Ārendāles pašvaldība Norvēģijā sadarbojas ar Rēzekni kopš 1994.gada.

Zemāk ir pieejamas konferences programma un konferences dalībnieku prezentācijas:

Konference “Inovācijas publiskajā sektorā: no idejas līdz darbībai” – programma.
Aina Bataraga, Fortum Jelgava – prezentācija.
Aivars Sirmais, ZAAO – prezentācija.
Dace Gaile, IUB – prezentācija.
Inese Andersone, Innovation Norway – prezentācija.
Kjell Sjursen, Ārendāles pašvaldība – prezentācija LV.
Kristaps Klauss, LV Kokrupniecibas federacija – prezentācija.
Māris Pūkis, LPS – prezentācija 1, prezentācija 2.
Raivis Bremšmits,VARAM – prezentācija.
Rolf Rønning, Lillehammeres Universtitāte, Norvēģija – prezentācija LV.
Tom Pettersen, KS, Norvēģija - prezentācija LV.
Trude Andresen, KS, Norvēģija – prezentācija LV.
Viktors Reblis, LVM – prezentācija.

Avots: www.norvegija.lv

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T./fax.: 65324573
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv