Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konkurss Dziedu Dievmātei

Aglonas  bazilikas  Kora  skola aicina  piedalīties X Jauno  vokālistu  konkursā “Dziedu Dievmātei”, kas notiks Aglonas  bazilikas  Baltajā  zālē  2013. gada 15.maijā.

Konkursā piedalās bērni 3 vecuma grupās:

A grupā – no 8 – 10 gadiem (ieskaitot)

B grupā -  no 11 – 13 gadiem (ieskaitot)

C grupā – no 14 – 15 gadiem (ieskaitot)

Repertuārā 3 dziesmas:

Dievmātei  veltīta dziesma  (drīkst transponēt)

A gr. – meitenēm un zēniem – pēc izvēles:

M. Parkinsones teksts un  mūzika – Ave Maria  

Nezināms autors  – Marij, vissvētā

B gr. – meitenēm un zēniem – pēc izvēles

I.Sarkane – Veltījums  Marijai

L. Kursiša – Pataša – Marij, kad  uz Tevi  raugos

C gr. – meitenēm un zēniem – pēc izvēles                                   

Dž. Kačini – Ave Maria

L. Kursiša – Pataša – Dievmātei

b)  brīvi  izvēlēta Latgales  novada tautas dziesma

c)  brīvi izvēlēta dziesma

Konkursā-

- tiek noteikti 1. – 3. vietu ieguvēji katrā grupā

- tiek piešķirta Lielā Balva

- pārsteiguma balvas dažādās nominācijās

Pieteikšanās līdz 2013.gada  15.aprīlim:

Programma (komponists, teksta autors);

Hronometrāža;

skolotāja, koncertmeistara vārds, uzvārds;

dzimšanas apliecības kopija;

konkursa dziesmu notis (3 eksemplāros) – jāizsūta pa pastu ;

Dalības  maksa – 8 Ls.

Konkursa žūrijai ir tiesības noklausīties tikai  2 dziesmas.

Iepriekšējā gada Galvenās balvas ieguvējs konkursā nepiedalās.                                

Obligātās  dziesmas Aglonas bazilikas Kora skolā vai skatīt šeit:

A _Marija_VISSVEETAA  ; A _AVE _MARIA ;

B _MARIJ_KAD_UZ_TEVI _RAUGOS ; B_VELT_MARIAJAI_AR_PAV ; B_VELT_MARIJAI_AR_PAV_I ; B_VELT_MAR_AR_PAV_II ; B_VELTIIJ_MARIJAI_VOK_PARTIJA

C_AVE_MARIA ; C_AVE_MARIA_I ; C_DIEVMAATEI

Sīkāka informācija: Tālr./fax 6 53-24386,   2 6596244.

Pieteikuma forma:

(Lūgums aizpildīt   v i s a s  ailes)

Dalībnieka vārds, uzvārds Skola

 

Grupa Skolotāja  vārds, uzvārds Koncertmeistara  vārds, uzvārds Programma Hronometrāža Kontaktpersona, e- pasts, tālr.