Aglonas pagasta pārvalde Rotating Header Image

Konkurss Latgales pašvaldībām reemigrācijas sekmēšanai

KONKURSA MĒRĶIS: 

  • katrā plānošanas reģionā noteikt ne mazāk kā četras Latvijas Republikas pašvaldības, kuras īsteno un plāno īstenot daudzveidīgus atbalsta pasākumus remigrācijas sekmēšanai un sniegt finansiālu atbalstu pašvaldību pieteikumos norādītajām aktivitātēm, kas vērstas uz remigrācijas sekmēšanu.

IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA:

  • konkursa dalībnieki iesniedz pieteikumu dalībai Konkursā atbilstoši nolikuma 1. pielikumā “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās” noteiktajai formai, nosūtot to elektroniski Latgales plānošanas reģiona Vērtēšanas komisijai, ar norādi “Konkursam “Remigrācijas sekmēšanas pakalpojumi pašvaldībās”” uz pasts@lpr.gov.lv

KONKURSA NOLIKUMS

IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ27.08.2019.

TIKS ATBALSTĪTAS ŠĀDAS AKTIVITĀTES: 

  • diasporas un remigrantu informēšana un izpratnes veicināšana par remigrācijas iespējām Latvijā;
  • pašvaldību speciālistu apmācības par remigrācijas jautājumiem;
  • informatīvu materiālu sagatavošana, sabiedriskās attiecības;
  • vizītes pie diasporas;
  • semināri un apmācības.

Aktivitātēm varēs sekot ŠEIT

Avots: Latgales plānošanas reģions

Sagatavoja un ievietoja
Tatjana Komare,
Aglonas novada domes
sabiedrisko attiecību speciāliste
T. 65324570
e-pasts: tatjana.komare@aglona.lv