Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konkurss uz amatu „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktors”


Aglonas novada dome izsludina konkursu uz amatu „Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktors”

Pieteikumu var iesniegt personīgi slēgtā aploksnē Aglonas novada domes Kancelejas nodaļā darba laikā līdz 2013.gada 17.septembrim plkst. 17.00 vai iesūtīt pa pastu pēc adreses Aglonas novada dome, Somersētas iela 34, Aglona, Aglonas novads, LV-5304, uz aploksnes jābūt norādei „Konkursam uz Aglonas novada pašvaldības Priežmalas pamatskolas direktora amatu”.

Papildinformācija pielikumā.

Konkursa nolikums

Informāciju sagatavoja un iesniedza
Deniss Kuzņecovs
Jurists
Aglonas novada dome
tel.: 65324573
e-pasts: deniss.kuznecovs@aglona.lv