Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konsultāciju diena Aglonas novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas informē, Daugavpils reģiona vecākā inspektore Edīte Milevska, Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Inese Upe un vecākā inspektore Inese Kapača 2013.gada 17.maijā no plkst.9.00 līdz plkst.11.00 Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Aglonas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, bāriņtiesu jautājumos, kā arī audžuģimeņu un aizbildnības jautājumos.

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns – vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

Papildus informāciju var saņemt pie inspekcijas inspektores, zvanot pa tālruņiem 65422336, 26808567.