Aglonas Novada Dome Rotating Header Image

Konsultāciju diena Aglonas novadā

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas  Daugavpils reģiona inspektores Iveta Plone, Edīte Milevska un Bāriņtiesu un audžuģimeņu departamenta referente Inese Upe un vecākā inspektore Inese Kapača 2012.gada 25.septembrī no plkst.11.00 līdz plkst.13.00 Somersetas ielā 34, Aglonā, Aglonas novada domes telpās sniegs konsultācijas un metodisko palīdzību Aglonas novada speciālistiem un iedzīvotājiem bērnu tiesību aizsardzības jomā, bāriņtiesu jautājumos, kā arī audžuģimeņu un aizbildnības jautājumos.

Speciālisti un iedzīvotāji ir laipni aicināti konsultēties pie inspekcijas inspektorēm par jautājumiem saistībā ar bērnu drošību, pamatvajadzību un interešu nodrošināšanu, kā arī par savstarpējo attiecību jautājumiem ( bērns – vecāks, vecāks – vecāks, bērns – pedagogs, vecāks – pedagogs, bērns – bērns) u.c. jautājumiem.

Papildus informāciju variet saņemt pa tālruņiem 65422336, 26808567 vai 26809432.